Nezaradené

3. apríl

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom … a začali sa radovať.

Keď ju Pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. I povedal jej: Neplač! Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. Nosiči zastali a on povedal: Mládenec, hovorím ti, vstaň! Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke. Všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha: Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Lukáš 7: 14 – 17

Posledná veta je kľúčom k významu tohto príbehu. Svedkovia tejto udalosti pochopili, že tu nejde len o privedenie jedného mládenca späť k životu. Ale že tu ide o veľa viac. O niečo, čo ďaleko presahuje život jednej vdovy a jej syna. Oživenie mládenca je dôkazom, že v Ježišovi Boh navštívil svoj ľud. Udrela dlho očakávaná a prorokmi predpovedaná hodina o Božom príchode na zem. Preto to, čo sa odohralo pred bránou mesta Naim, má význam nielen pre jednu vdovu a jej syna, ale pre všetky vdovy a pre všetkých synov všetkých čias. Ba ešte viac. Má význam pre všetkých ľudí všetkých čias. Lebo Ježiš, ktorý tu zasadil mocný úder do ríše smrti, o niečo neskôr svojou smrťou a vzkriesením definitívne zosadí smrť z jej trónu. A tak udalosť pri meste Naim je vlastne predzvesťou Veľkej noci. Dokonca ukazuje ešte ďalej. Ukazuje dopredu na deň, keď príde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, budú počuť Ježišov hlas a vyjdú von. Jedni na vzkriesenie života a druhí na vzkriesenie súdu (Jn 5: 28).

Zástup pri meste Naim dostáva malú ukážku Božieho kráľovstva, kde smrť už nebude. Áno, je to len malá ukážka, len náznak budúceho vzkriesenia. A je pravda, že jedna lastovička ešte leto nerobí. Ale aj jedna lastovička zvestuje, že leto existuje a že leto raz príde. Udalosť pri meste Naim je tou lastovičkou, ktorá zvestuje príchod leta. Leto určite príde. Určite príde deň, keď nám už smrť nikdy nevezme našich drahých. A vo svetle tohto dňa, vo svetle prichádzajúceho leta má Ježišovo: Neplač, veľkú moc. Má moc potešiť, dať silu i vliať nádej. Ježišovo: Neplač, je totiž zasľúbením aj pre nás, že raz príde deň, keď smrti už viac nebude a On zotrie každú slzu z našich očí.

Pane, ďakujeme, že v novom nebi a v novej zemi už cintoríny nebudú!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal