Aktuálne témy

3. december

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Nato Rúben povedal otcovi: Môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti Benjamína neprivediem späť… Júda povedal svojmu otcovi: Pošli chlapca so mnou, aby sme sa mohli vydať na cestu… Ja sa zaňho zaručujem. Odo mňa ho vyžaduj! Ak ti ho neprivediem späť, prehreším sa voči tebe na celý život… Otec Izrael im povedal: Keď je to tak, urobte toto: Vezmite niečo zo vzácnych plodov našej krajiny a odneste tomu mužovi do daru. Vezmite so sebou aj brata.

Genezis 42: 37; 43: 8 – 13

Jákob odmietne priniesť obeť, pustiť na cestu milovaného Benjamína. Ale stane sa niečo nečakané. Obeť, ktorú nechce priniesť otec, sú ochotní priniesť jeho synovia. Najprv Rúben: Môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti Benjamína neprivediem späť. Ale keď otec odmietne jeho ponuku, prichádza Júda so svojou ponukou: Ja sa zaňho zaručujem. Odo mňa ho vyžaduj! Čo sa to tu deje s jeho synmi, týmito tvrdými, v mnohom bezcitnými mužmi?

Boh tu pracuje nielen na otcovi, ale aj na synoch. Bolesť, ktorú prežíva ich otec, Boh používa, aby preoral svedomie synov. Keď pred rokmi pripravili otcovi veľkú bolesť tým, že ho pripravili o milovaného Jozefa, Jákob ho oplakával mnoho dní. A čo synovia? Bolesť otca nimi vôbec nepohla. Nechali ho v tom, že Jozefa roztrhala divá zver. Teraz Jákob znovu prežíva bolesť a strach o svojho ďalšieho miláčika. Ale postoj synov k otcovej bolesti je úplne iný ako kedysi. Prečo? Čo sa odvtedy zmenilo?

Keď si človek pokazí život vlastnou vinou a musí niesť jej dôsledky sám na sebe, je to ťažké. Ale keď vidí dôsledky svojej viny na živote niekoho iného, na kom mu záleží, je to oveľa ťažšie. Jedna z najťažších vecí v živote je tá, keď sa musíme bezmocne pozerať na bolesť, ktorú sme milovaným ľuďom spôsobili svojou vinou. Jákobovi synovia vidia nielen otcovu bolesť, ale aj svoju vinu voči otcovi. To v minulosti nevideli. Preto sa teraz už nedokážu nemo prizerať jeho bolesti. Otcova bolesť v nich vyvolá ochotu priniesť obeť. Prečo však otec Júdovu ponuku prijme a Rúbenovu nie? Rúben nie je ochotný obetovať sa za Benjamína, ale miesto seba nezmyselne ponúkne svojich dvoch synov. Júda však ponúkne sám seba. Je ochotný vziať všetku zodpovednosť a vinu za prípadnú stratu Benjamína na seba. Takáto ochota k obeti je premáhajúca a premáha aj otca. Lebo to je pravá obeť, kde nedávame len svoje, ale kde dávame seba.

Pane, chráň nás pred tým, aby naši blízki trpeli našou vinou!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.