Nezaradené

30. apríl

Ja nemôžem robiť nič sám od seba. Súdim, ako počujem a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.

Ján 5:30

Môj súd je spravodlivý! Ktorý sudca to môže povedať? Nuž povedať to môže ktorýkoľvek sudca. Ale platí to len v prípade jedného sudcu, Ježiša Krista. Každý súd je relatívne spravodlivý, lebo je založený len na relatívnom poznaní pravdy. Len Ježišov súd je absolútne spravodlivý, lebo je založený na jeho absolútnom poznaní pravdy. Len ten, kto vie všetko, môže byť sudcom všetkých. Je to Otec, ktorý Synovi zveril právomoc súdu. Ale Syn ani túto právomoc nevykoná „na vlastnú päsť“, sám od seba, ale v závislosti od svätej vôle svojho Otca.

Ježišov výrok je pre nás uistením, že raz predsa len bude spravodlivosti učinené zadosť. Tej, ktorej tu na zemi zadosťučinené nie je. Lebo keď sa pozrieme na dejiny ľudstva a na životy ľudí vôbec, zistíme, že väčšina zlých skutkov zostáva nepotrestaná. Kde je tu potom spravodlivosť?! Veď to je podstata spravodlivosti, že zlo je potrestané. Ak však dejiny svedčia o niečom, tak práve o tom, že nespravodlivosť svetom vládne. To hovoríme neraz i my. A máme pravdu.

Veď koľkí zločinci, vrahovia, násilníci a diktátori unikli spravodlivému trestu! Vari je smrť dostatočným trestom pre ľudí ako bol Stalin, Hitler a im podobní? Preto spravodlivosť vyžaduje, aby bol posledný súd, na ktorom jej bude učinené zadosť. Bez posledného súdu by sme nemali istotu, že Boh, ktorý spravuje svet, je spravodlivý Boh. Bez posledného súdu by sme žili v morálne slepom vesmíre, teda vo svete, kde je úplne jedno, kto ako žije, či robí dobre alebo zle.

Ale svojím slovom o poslednom súde nás Ježiš uisťuje, že nikto neunikne Božej spravodlivosti, ale každý sa raz bude zodpovedať za svoje činy. A bude musieť niesť ich dôsledky, ktoré budú večné. Na poslednom súde nebude podané žiadne odvolanie. Nikto nebude protestovať, že bol nespravodlivo odsúdený. Lebo platí Ježišovo slovo: Môj súd je spravodlivý!

Pane, pomôž nám nepodľahnúť pokušeniu brať spravodlivosť z tvojich rúk do našich vlastných rúk!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal