Nezaradené

30. máj

Tu povedal Ježiš dvanástim: Aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý. Ježiš im odpovedal: Nevyvolil som si vás azda Dvanástich? No jeden z vás je diabol. Povedal to o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. Ten ho totiž mal zradiť – jeden z Dvanástich.

Ján 6:67-71

Na Ježišovi sa ľudia rozchádzajú, vtedy i dnes. Po jeho kázni v Kafarnaume ho mnohí z jeho učeníkov opustili (Jn 6:66). To boli tí, ktorí neuverili. Tí, ktorí uverili, zostali. Ale naozaj zostali s Ježišom len tí, čo uverili? Na Judášovi vidíme, že to tak nie je. Judáš stojí medzi dvanástimi, ktorí uverili, ale stojí tam ako ten, ktorý neverí. Ale na rozdiel od tých, ktorí neverili a odišli, on neodišiel, ale zostal. On vedel, že neverí, ale zostal a vieru len predstieral. Nič horšie nemôžeme pre svoj vzťah s Bohom urobiť ako to, keď budeme o sebe predstierať niečo, čo o nás nie je pravda.

Judáš klamal seba, oklamal ostatných, ale Ježiša neoklamal. No jeden z vás je diabol. Povedal to o Judášovi. Kto je pritom Judáš? Jeden z Dvanástich, teda jeden z najbližších Ježišových priateľov. Dokonca jeden z vyvolených, ktorých si Ježiš vyvolil k apoštolskému úradu. Ani to Judáša neochránilo pred tým, aby sa z neho nestal zradca. Veď zradiť môže len priateľ, len blízky človek. Zradcov nehľadajme vonku, medzi Ježišovými nepriateľmi. Zradcov vždy hľadajme vo vnútri, medzi Ježišovými priateľmi. Zradca vyrástol v Ježišovej blízkosti.

Ako je to možné? Ježišova blízkosť nás buď formuje alebo deformuje. Buď sa necháme vyslobodiť od každého pokrytectva a snahy čokoľvek predstierať, alebo nás to vženie ešte do väčšieho pokrytectva. Lebo práve spoločenstvo veriacich, v ktorom je viera vysoko cenená, nás môže zvádzať k tomu, aby sme v snahe dosiahnuť ocenenie nášho okolia vieru predstierali. Judáš skôr, ako sa stal zradcom, stal sa pokrytcom. Hercom, ktorý hral svoju úlohu až do tragického konca.

Pane, prosíme, pomôž nám oslobodiť sa od každej pretvárky a pokrytectva!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.