Biblia a teológia

31. október

Hospodin však zoslal smerom k moru veľký vietor, takže sa na mori strhla veľká búrka. Zdalo sa, že loď stroskotá. Námorníci sa zľakli a každý volal o pomoc k svojmu bohu.

Jonáš 1:4-5

Čo si človek sľubuje od svojich modiel? Že mu v živote poskytnú určité bezpečie a zabezpečenie. Chce mať pocit, že keby prišlo i k tomu najhoršiemu, vždy mu zostane niečo, o čo sa môže oprieť. Niekto vidí svoje bezpečie v majetku, v tom, čo vlastní. Iný ho vidí v rodine, vo vzťahoch, ktoré má. Ďalší ho vidí v postavení, v kariére, ktorú si buduje. Investujeme svoje úsilie do niečoho, čo má slúžiť ako zdroj nášho bezpečia. To niečo je našou modlou.

Aj námorníci majú svojich bohov, svoje modly. Lenže tie ich sklamú práve vtedy, keď ich pomoc najviac potrebujú. To je požehnané sklamanie! Lebo sklamaním zo svojich bohov sú námorníci pripravení stretnúť sa s pravým Bohom. Tým, ktorý je Bohom do každého počasia, do pohody i do nepohody. Bohom, o ktorého sa môžeme oprieť i vtedy a najmä vtedy, keď všetko ostatné zlyhá.

Námorníci sa však zatiaľ správajú podľa hesla: Človeče, pomôž si, ako vieš. Keď pomoc od ich bohov neprichádza, vyhadzujú prevážaný tovar do mora, aby odľahčili loď. Ako keby tým hádzali do vody peniaze, ktoré mali za prevážaný tovar dostať. Pravdu hovorí satan, že všetko, čo človek má, dá za svoj život (Jób 2:4). Lebo život má väčšiu cenu než to, čo vlastníme. Keď námorníkom ide o život, zisťujú márnosť materiálnych hodnôt.

Na to, aby sme spoznali pravú hodnotu vecí, neraz potrebujeme prejsť búrkami života. Za všeličím sa v živote ženieme a keď príde búrka, napríklad v podobe vážnej choroby, zrazu nám už na ničom inom nezáleží, len na zdraví. Hovorí sa, že zdravý má mnoho prianí, ale chorý len jedno. Jeden televízny dokument hovoril o manželskej dvojici, ktorej sa narodilo postihnuté dieťa. Na otázku, aký je život s takým dieťaťom, otec odpovedal: Museli sme prehodnotiť celý svoj život, na čom záleží a na čom nie. Ale aj v ich prípade k tomu došlo len vďaka „búrke“. Tak ako k tomu došlo i v prípade mnohých z nás.

Pane, ďakujeme, že sme Ťa mohli spoznať, ako toho, ktorý nesklame!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal