Nezaradené

4. júl

Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. Opýtali sa ich: Je toto ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? Jeho rodičia odpovedali: Vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý. Ale nevieme, ako to, že teraz vidí a nevieme ani to, kto mu otvoril oči. Jeho sa opýtajte. Má svoje roky, sám bude hovoriť o sebe. Rodičia tak hovorili preto, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž už uzniesli, že každého, kto by ho vyznával ako Mesiáša, vylúčia zo synagógy. Preto rodičia uzdraveného povedali: Má svoje roky, jeho sa opýtajte!

Ján 9:18-23

Konanie farizejov je ovládané jedinou snahou a to uniknúť pred skutočnosťou, že  zázrak sa skutočne stal: Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť. Preto spochybňujú mužovo svedectvo, že bol slepý od narodenia. Ale kto iný ako rodičia môžu potvrdiť alebo vyvrátiť synovu slepotu? Preto si predvolajú rodičov a pýtajú sa: Je toto ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Odpoveď rodičov berie farizejom i poslednú nádej: Vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý. Ale nič viac nevieme. Ani ako ani kto.

Pokiaľ bol ich syn slepý, neraz prežili o neho strach. Teraz, keď ich syn vidí, znovu prežijú strach, ale už nie o syna, ale o seba. Boja sa Židov, ktorí sa vyhrážali exkomunikáciou, vylúčením zo synagógy ľuďom, ktorí sa priznajú k Ježišovi. Preto sa radšej dištancujú od svojho syna: Má svoje roky, jeho sa opýtajte! Rodičia nechcú mať s touto záležitosťou nič spoločné.

Uzdravený muž tak vo vlastnej rodine prežije to, čo neraz prežijú deti neveriacich rodičov, keď sa stanú kresťanmi. Prežije bolesť osamelosti a nepochopenia. Je osamelosť slepoty, ktorú muž dobre poznal. A je osamelosť vidiaceho, ktorú teraz spoznáva. Predtým to bola osamelosť slepého medzi vidiacimi. Teraz, keď sa stretol s Ježišom, je to osamelosť vidiaceho medzi slepými. A keď sú tými slepými, duchovne slepými tí najbližší – rodičia, bolesť osamelosti je o to väčšia. Koľkí ju prežívajú i dnes! Ale práve im patrí zasľúbenie: Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal (Ž 27:10).

Pane, posilni tých, ktorí v rodine prežívajú bolesť duchovnej osamelosti!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.