Nezaradené

4. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Preto dali znamenie spoločníkom z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek. Jeho aj ostatných sa totiž zmocnila hrôza nad úlovkom rýb. Nato povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním.

Lukáš 5: 6 – 11

Aký pozoruhodný príbeh! Na scéne sa objaví Ježiš a všetko sa v Petrovom živote zmení. Doteraz bol Peter rybár, ktorého život určovali práca, rodina, starosť o živobytie. Čo však bude platiť odteraz? Ježiš mu hovorí: … odteraz budeš loviť ľudí. Odteraz bude jeho život určovať Ježiš a poslanie, ktorým ho On poverí. Odteraz bude vtiahnutý do života, v ktorom Boh činí nové veci. Odteraz sa Ježiš a jeho slovo stane hybnou silou jeho života. Odteraz Ježiš použije obyčajného človeka na neobyčajné veci: … odteraz budeš loviť ľudí.

Peter spozná, že Ježiš nielen odpúšťa, ale aj povoláva, vysiela. Lebo stať sa kresťanom neznamená užívať si svoje spasenie a svetu sa obrátiť chrbtom. Nikto nemá byť kresťanom len kvôli samému sebe. Lebo cirkev nie je výletná loď, na palube ktorej sa vezú šťastní pasažieri. Cirkev je rybárska loď. Tí, ktorí sú na palube, hádžu do mora sieť, aby chytili topiacich sa ľudí a vytiahli ich k sebe na palubu. Tou sieťou je evanjelium, zvesť o Božej spáse. S touto sieťou nás Ježiš posiela na more života a hovorí: … spusťte siete na lov. Od nás žiada poslušnosť, ktorá spolu s Petrom hovorí: … na tvoje slovo spustíme siete (v. 5). Nemáme v rukách nič, len Ježišovo slovo a sieť evanjelia. Ale to nám musí stačiť. Lebo je to Ježišovo slovo.

Neraz sa budeme v úlohe rybárov ľudí cítiť ako Peter so svojimi spoločníkmi po neúspešnej noci. Unavení, sklamaní, bez „úlovku“. Tento príbeh ukazuje, že keby to bolo len na nás, naša námaha by vyšla nazmar. Ale keď nám do rúk dáva sieť Ježiš, aby sme ju spustili na „lov“, môžeme sa oprieť o jeho zasľúbenie, že On ju aj naplní. Niekedy viac, inokedy menej viditeľne. Lebo jeho rozkazy sú zároveň aj zasľúbeniami. Našou úlohou je spúšťať sieť. Nevyhovárať sa na svoju neschopnosť či na nepriaznivé okolnosti, ale poslúchať. A všetko ostatné je už jeho starosť. Ako dobre!

Pane, nech z našej vďačnosti za spasenie vyrastie záujem o spásu iných!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal