Nezaradené

5. apríl

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom … a začali sa radovať.

Keď Jánovi poslovia odišli, Ježiš začal zástupom hovoriť o Jánovi: Čo chcete vidieť na púšti? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka, oblečeného do jemných šiat? Veď takí, čo sa skvostne obliekajú a žijú v prepychu, bývajú v kráľovských palácoch. Čo teda chcete vidieť? Proroka? Veď o ňom je napísané: Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. Hovorím vám, že medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nikto väčší ako Ján. No ten, kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on.

Lukáš 7: 24 – 28

Keď Jánovi poslovia odišli… Prišli s otázkou, odišli s odpoveďou. Jánova otázka, s ktorou prišli, vyrástla z napätia medzi slávnymi zasľúbeniami o Mesiášovi a Ježišovou poníženosťou, v ktorej prišiel na svet. Je Ježiš ten, o ktorom písali proroci? Ktorého príchod oznamoval aj on sám? Alebo má Ján so svojimi učeníkmi a ľudom čakať niekoho iného? (v. 19)

Touto otázkou Ján spochybní obraz silného, nezlomného muža, aký mal v očiach ľudu. Nie je tým, ku ktorému majú zástupy vzhliadať ako k nejakému svätcovi. Sám prežíva hlbokú tieseň, v ktorej sa utieka k Ježišovi. Od Neho očakáva pomoc. A aj ju dostane. Keď sa jeho poslovia stanú svedkami Ježišových zázrakov, dostanú v nich svedectvo o Ježišovi (v. 21–22). Svedectvo Písma, ktoré účinkovanie Mesiáša spájalo s takýmito znameniami. Ján nedostane dôkaz, len znamenia. Lebo viera v tomto živote viac nedostane. Ani Jánova, ani naša. Viera žije zo svedectva Písma, zo slova. Nie z dôkazov.

Jánovi poslovia dostali svedectvo o Ježišovi. Teraz Ježiš vydá svedectvo o Jánovi. V čom bola Jánova príťažlivosť, ktorá priťahovala zástupy? Ján sa neprispôsobil duchu času v zmysle slova: Kade vietor, tade plášť (alebo trstina). Ani na jeho zovňajšku nebolo nič príťažlivé. Zástupy priťahovalo Jánovo slovo. Ježiš potvrdí Jánovu identitu ako toho posla, ktorý bol v Starej zmluve zasľúbený. A Ján ako posledný prorok bol najväčším v dobe zasľúbenia, v dobe príprav. Ale kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on. Čiže ten najmenší v dobe naplnenia je väčší ako ten najväčší v dobe zasľúbenia. O kom to Ježiš hovorí? O každom veriacom od Veľkej noci. Teda aj o nás, o tebe a o mne. Lebo na to, na čo sa proroci pozerali dopredu, my sa už pozeráme dozadu. Čo oni očakávali v budúcnosti, to sa pre nás už naplnilo v minulosti. V smrti a vzkriesení Ježiša Krista.

Pane, ďakujeme, že keď máme Teba, iného už čakať nemusíme!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal