Nezaradené

1. júl

Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali: Rabbi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On, či jeho rodičia? Ježiš odpovedal: Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky.

Ján 9:1-3

Ježišova odpoveď je vôbec prvé svetlo, ktoré zažiari do temnoty života tohto slepca. Lebo Ježiš prehlási, že i tento úbohý slepý žobrák je tu kvôli niečomu. Toto ešte nikto o slepcovi nepovedal. Doteraz boli všetci presvedčení, že je tu k ničomu. Nikto nevedel, k čomu to bolo dobré, že sa takýto človek vôbec narodil. V očiach ostatných zdravých ľudí bola jeho existencia úplne nezmyselná. Ako hovoria Česi, je „budižkničemu“. Je to taký omyl prírody, ktorý ani svojmu Stvoriteľovi nerobí česť.

A tu zrazu oproti všeobecnému presvedčeniu, že tento človek nie je na nič súci, Ježiš prehlási, že i on je tu kvôli niečomu. Je tu kvôli niečomu veľmi slávnemu a síce aby boli Božie skutky zjavené na ňom. Práve na tomto slepcovi. Práve tento žobrák sa má stať exemplárnym príkladom takých skutkov. Ježiš týmto slovom zároveň odpovedá na otázku zmyslu ľudskej existencie vôbec. Najhlbší zmysel našej existencie je ten, aby na nás boli zjavené Božie skutky. Aby náš život odrážal niečo z Boha, z jeho moci, slávy, milosrdenstva, lásky a milosti. Pokiaľ sa toto nestane, potom sa ako ľudia míňame najhlbšieho zmyslu svojho života.

Ak sa niekedy pýtame sami seba: Prečo vôbec žijem, k čomu je to dobré, že ma moji rodičia priviedli na svet? Tak i nám Ježiš hovorí: Si tu kvôli tomu, aby aj na tebe boli zjavené Božie skutky. Aj na ľuďoch, ako sme my, Boh chce zjaviť  svoju moc i múdrosť, lásku i milosť. Môjmu životu nemôžu dať zmysel moje skutky, to, čo ja robím, ale jedine Božie skutky, čo On robí v mojom živote. Aký je rozdiel medzi mojimi skutkami a Božími? Vysvetlenie mojich skutkov môžem vždy nájsť v sebe, vo svojich schopnostiach, v tom, aký som, čo ja dokážem. Ale vysvetlenie Božích skutkov nikdy nenájdem v sebe, jedine v Bohu, v tom, aký je On. Tak ako zmena slepcovho života mala jediné vysvetlenie v Ježišovi.

Pane, prosíme, konaj i pri nás, aby boli Božie skutky zjavené i na nás!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.