Biblia a teológia

5. august

Keď svitol deň, anjeli naliehali na Lóta a povedali: Vstaň, vezmi manželku a obe dcéry, ktoré tu máš, aby si pre neprávosť mesta nezahynul. Keď váhal, muži uchopili jeho i jeho manželku a obe dcéry, lebo Hospodin ich chcel ušetriť. Vyviedli ho von, mimo mesta a tam ho nechali. Keď ich viedli von, povedali: Zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa, ani sa nikde v celom okolí nezastavuj. Zachráň sa na vrchoch, aby si nezahynul. Lót im povedal: Nie tak, Pane! Veď tvoj sluha získal tvoju priazeň a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si mu preukázal, keď si mi zachránil život, ale ja už nevládzem ujsť na vrch; zachváti ma pohroma a zomriem. Pozri, tu nablízku je mesto, ta môžem ujsť. Je malé, v ňom sa zachránim. On mu povedal: Dobre, aj v tomto ti vyhoviem a mesto, za ktoré sa prihováraš, nezničím. Rýchlo sa tam skry.

Genezis 19:15-22

Ešte nikdy nevyzeral útek pre záchranu života tak tragikomicky ako v prípade Lóta! Anjeli na neho naliehajú, aby sa zachránil, ale on váha. Práve druhých varoval pred zničením mesta a zrazu sám nie je schopný utiecť. Anjeli hovoria: Aby si nezahynul. Ale on stále váha. Ťažko sa opúšťa miesto, s ktorým je človek bytostne zrastený. Sodoma prirástla Lótovi k srdcu. V nej sa zabýval, zakorenil. Tu si vybudoval svoj pozemský raj, v ktorom mal všetko, bezpečie, hojnosť, pokoj, šťastie. Všetko to, čo hľadá i dnešný človek. Preto váha, lebo má opustiť miesto, kde je jeho poklad. A tak hoci mu ide o život, nohy má ako prikované k zemi. Aké tragické váhanie!

Nakoniec je Lót zachránený takmer proti svojej vôli. Anjeli ho chytia „za golier“ a vyvedú ho spolu s  jeho ženou i dcérami von z mesta. Aká komická záchrana, a predsa aká milostivá! Ten, ktorý mal druhých vyviesť zo Sodomy, je z nej nakoniec sám vyvedený takmer nasilu. Kto mal zachrániť aspoň seba, je nakoniec zachránený napriek svojmu váhaniu. Navyše v strachu, že nebude vládať utiecť na vrch, začne s anjelmi vyjednávať.  Vyprosí si mestečko Cóar za miesto úkrytu. A anjeli súhlasia. Neuveriteľná trpezlivosť!

Ako máme rozumieť Lótovej záchrane? Hospodin ich chcel ušetriť. Prečo chcel? Nie preto, že by bol Lót spravodlivý, ale preto, že Boh bol milosrdný. Veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si mi preukázal, keď si mi zachránil život, vyznáva Lót.

Pane, ďakujeme, že zachraňuješ i takých, ako bol Lót, i takých, ako sme my!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal