Nezaradené

5. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Zachariáš povedal anjelovi: Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. Anjel mu odpovedal: Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom, a má poslanie prehovoriť s tebou a odovzdať ti túto radostnú zvesť.

Lukáš 1: 18 – 19

Aké zvláštne! Zachariáš sa práve dozvie, že jeho modlitba je vypočutá, ale miesto radosti ho prepadnú hlboké pochybnosti. Preto si žiada znamenie: Podľa čoho to poznám? Prečo tie pochybnosti? V čom vidí problém? Vo svojej starobe: Veď ja som starec… A aj jeho žena už nie je najmladšia: … a moja manželka je v pokročilom veku. Zachariáš sa pozerá na svoj i na ženin vek a podľa toho zvažuje, či je tu ešte vôbec nádej na vypočutie alebo nie. Ako sa mu v tom podobáme! Neraz meriame „šance“ na vypočutie našich modlitieb okolnosťami života a osobnou situáciou. Keď nádej nevidíme, vo vypočutie neveríme. A svoj modlitebný zápas vzdáme.

Anjel mu odpovedal: Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom… Anjel tým odvracia kňazovu pozornosť od neho a obracia ju na Boha: Zachariáš, nezáleží na tom, či si ty mladý alebo starý, či tvoja manželka je mladá alebo stará a neplodná. Teraz tu koná Boh! Na tom jedinom záleží. Ty máš v prvom rade do činenia s Bohom, nie so svojou starobou. Je to Boh, ktorý mi zveril poslanie prehovoriť s tebou a odovzdať ti túto radostnú zvesť.

Anjel je len posol, nie autor radostnej zvesti. Tým je Boh. Lebo Boh koná veci, ktoré prinášajú skutočnú radosť. Vtedy aj dnes. Anjel Gabriel Zachariášovi aj nám hovorí, aby sme sa učili viac počítať s Bohom ako so sebou. S Božou mocou ako so svojou slabosťou. Vidieť viac jeho možnosti ako naše nemožnosti.

Veď na našej strane nikdy nie sú vytvorené predpoklady pre to, aby Boh mohol konať svoje dielo v našom živote. On nemá na čo pri nás nadviazať, lebo my Mu nemáme čo ponúknuť. Jedine „našu starobu a neplodné lono“ ako Zachariáš s Alžbetou. Boh aj nás nachádza v našej núdzi, biede,  neplodnosti a slabosti. Ale práve do takej situácie vstupuje svojou milosťou a mocou. Prečo tak a nie inak? Aby bol On oslávený.

Pane, pomôž aj nám odvrátiť svoj pohľad od seba a obrátiť ho na Teba!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal