Biblia a teológia Cirkev a služba

5 postojov, ktoré cirkev nutne potrebuje

Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní!

Všetko nech sa medzi vami deje v láske!

Prvý list Korinťanom 16:13 – 14

Václav Andrš

je kazateľom zboru Cirkvi bratskej Kostel jinak v Šumperku, ČR, ktorý pomohol založiť. Je súčasťou siete zakladateľov nových cirkevných zborov v ČR. S manželkou Lidou majú jednu dcérku.