Nezaradené

11. október

Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe, Svätý Otče, zachovávaj ich v tvojom mene, ktorých si mi dal, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo… Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým.

Ján 17:11-12, 15

Ježiš odchádza k svojmu Otcovi, ale svojich učeníkov necháva v nepriateľskom prostredí. Jeho poslanie v tomto svete končí. Ich poslanie ešte len začne. Čo môže pred svojím odchodom pre nich urobiť? Môže vyprosiť pre nich Otcovu ochranu. Môže ich zveriť do jeho rúk. A to aj robí. Doteraz túto službu pri svojich učeníkoch plnil On sám. Ochránil som ich. Spomeňme si napríklad na Petra, ktorému Ježiš predpovie jeho zlyhanie. Ale zároveň mu povie: Ale ja som prosil za teba, aby nezahynula tvoja viera (Lk 22:32 Roh). A ona nezahynula!

Aký bol teda Ježiš úspešný v tejto službe duchovnej ochrany svojich učeníkov? Hovorí, že nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia. Judáša medzi svojich nepočíta, ale o tých, ktorí sú jeho platí, že ani jeden z nich sa nestratil. Nie je to ich zásluha. Za to môžu vďačiť jedine svojmu Pánovi. Nie je to vďaka ich vernosti. Je to len a len vďaka jeho vernosti voči nim.

Syn, ktorý doteraz chránil svojich, teraz o to isté prosí svojho Otca: Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Aký „úspešný“ bude v tejto službe Otec? Vari bude menej úspešný ako bol Syn? Nie. Na konci raz Otec povie Synovi to isté, čo tu hovorí Syn Otcovi: Nikto z nich sa nestratil. Ochránil som ich, zachoval som ich. Ani jeden sa mi cestou do večnosti nestratil. Ani jeden z tých, ktorých si mi zveril pod ochranu, nechýba!

Keď sa pozriem na seba, nemám istotu, že jedného dňa neopadnem od Krista, od viery, od spoločenstva Božieho ľudu. Ale keď počujem môjho Pána, ktorý hovorí: Ja som ich ochránil, nikto z nich nezahynul, v tom je moja istota. A keď počujem, ako Syn prosí Otca: Otče, zachovaj ich, ochráň ich, tak viem jedno: On ma zachová!

Pane, ďakujeme, že si nás zveril do rúk svojho Otca, z ktorých nás nikto nemôže vytrhnúť!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal