Nezaradené

7. apríl

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom … a začali sa radovať.

Jeden z farizejov ho pozval k stolu. Vošiel teda do farizejovho domu a sadol si. V tom meste žila istá hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizeja, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. S plačom pristúpila odzadu k jeho nohám, začala mu ich máčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Bozkávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. Keď to videl farizej, povedal si: Keby to bol prorok, vedel by, že je to hriešnica. Ježiš mu povedal: Šimon, chcem ti niečo povedať. On mu odpovedal: Učiteľ, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval päťsto denárov, druhý päťdesiat. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil.

Lukáš 7: 36 – 43

Ježišovmu rozhovoru so Šimonom predchádza nečakaná udalosť. Pohostinnosť, ktorú Šimon ako hostiteľ svojmu hosťovi nepreukázal, preukáže Ježišovi neznáma žena ľahkých mravov. Príde, umyje jeho nohy a natrie ich voňavým olejom. Tým, že Ježiš prijme jej službu lásky, klesne v očiach  farizeja. Predsa svätý Boží muž nemôže dovoliť, aby sa Ho dotýkali ruky hriešnice!

Ježiš zareaguje krátkym podobenstvom o dvoch dlžníkoch. Jedného predstavuje  Šimon, druhého žena. Na prvý pohľad je medzi nimi priepastný rozdiel. On, muž dobrej povesti, farizej. Ona, žena zlej povesti, prostitútka. Ťažko si predstaviť silnejší kontrast zbožnosti a bezbožnosti, mravnosti a nemravnosti ako medzi nimi dvoma. Čo už len môžu mať títo dvaja spoločné? Predstavte si, že majú. Jeden aj druhý má dlh u Boha. Biblia niekedy hovorí o našich hriechoch ako o dlhoch. Aj mravne bezúhonný Šimon, aj mravne skazená žena tu vystupujú ako dlžníci. To je ich situácia pred Bohom. A nielen ich, ale i naša.

Ako vlastne vzniká náš dlh u Boha? Dlžníkom sa človek stáva vtedy, keď niečo dostane s tým, že to má vrátiť. Každý z nás niečo dostal od Boha s tým, že to má vrátiť Bohu. Je to náš život. Život nám bol darovaný. Nič z toho, čo máme, nepatrí nám, ale Bohu. Všetko nám bolo len prepožičané s tým, že to máme vrátiť. To znamená, že svoj život máme žiť v súlade s Bohom. Ale od chvíle, keď začneme žiť v rozpore s jeho vôľou, stávame sa Božími dlžníkmi. Lebo všetko, čo v našom živote nie je v súlade s Bohom, stáva sa naším dlhom voči Bohu. A náš dlh voči Bohu rastie geometrickým radom. Všetky naše myšlienky, slová, skutky, ktoré myslíme, hovoríme a konáme bez Boha, sa stávajú naším dlhom.

Pane, aj my sme dlžníci, ktorí Ti veľa dlhujú! Pomôž nám vrátiť späť, čo Ti dlžíme.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal