Nezaradené

7. júl

Ježiš sa dopočul, že ho vyhodili. Vyhľadal ho a povedal mu: Ty veríš v Syna človeka? Ten muž odpovedal: a kto je to, Pane, aby som v neho uveril? Ježiš mu odpovedal: Už si ho videl; je to ten, čo sa s tebou rozpráva. A on odpovedal: Verím, Pane, a klaňal sa mu.

Ján 9:35-38

Uzdravený slepec sa stane prvým, pri ktorom sa naplnia Ježišove slová: Vylúčia vás zo synagóg (Jn 16:2). Ale ten, kto je vyhnaný ľuďmi, je vyhľadaný Ježišom. Ježiš sa vždy prizná k tým, ktorí sa neboja a nehanbia  priznať sa k Nemu. A tak sa muž už po druhýkrát stretne s Ježišom. Aj prvýkrát to bol Ježiš, kto prišiel k nemu. Tak je to i teraz. Iniciatíva je vždy na Ježišovej strane. Ako dobre!

Pri prvom stretnutí sme svedkami uzdravenia slepca. Pri druhom stretnutí sme svedkami uverenia bývalého slepca. Tieto dve stretnutia s Ježišom tak hovoria o dvoch rovinách Ježišovho jednania s mužom. Jedna je telesná, druhá je duchovná. Na telesnej rovine dôjde k jeho telesnému uzdraveniu, po ktorom  vyznáva: Vidím. Na duchovnej rovine dôjde k jeho duchovnému uzdraveniu, po ktorom vyznáva. Verím. Najprv mu Ježiš otvorí telesný, potom duchovný zrak. Najprv ho vyvedie z telesnej tmy, potom z duchovnej.

Telesný zázrak, pri ktorom Ježiš otvorí telesne slepé oči, je ilustráciou duchovného zázraku, pri ktorom Ježiš otvorí duchovne slepé oči muža. Otvorenie telesne slepých očí sa odohralo okamžite. Otvorenie duchovne slepých očí sa však odohrá postupne. Muž na otázku susedov, ako bol uzdravený, povie: Človek menom Ježiš. Nič viac o Ňom nevie, len meno. Potom na otázku farizejov povie: Je prorok. Pri ďalšom výsluchu hovorí: Keby on nebol od Boha, nemohol by nič urobiť. A keď mu Ježiš nakoniec odhalí svoju totožnosť, vyznáva: Verím, Pane, a klaňal sa mu. Vzdáva Mu úctu ako Bohu. Jeho cesta z tmy na svetlo je tak zavŕšená pri Ježišových nohách. Nič sa nevyrovná tej chvíli, keď sa Ježiš dá poznať človeku. A ten na jeho otázku: Ty veríš v Syna človeka, veríš v Ježiša ako Božieho Syna poslaného pre tvoju spásu? – môže spolu s mužom vyznať: Verím, Pane! Už  to platí i o tebe?

Pane, ďakujeme, že si sa nám dal poznať, aby sme Ťa mohli uctievať a slúžiť Ti.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.