Nezaradené

8. máj

Potom Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského mora. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí.

Ján 6:1-6

Ježiš vidí nielen veľký zástup, ale i jeho veľkú núdzu, potrebu chleba. Tisíce hladných ľudí vyjde za Ním na vrch, kde si chcel so svojimi učeníkmi odpočinúť. Ako vyrieši túto situáciu, ako ich nasýti? To ešte nikto nevie. Ale podstatné je, že to vie On. Ježiš vedel, čo urobí. On má vždy svoje riešenie pre človeka. Pre každú našu potrebu. Aj  pre tento veľký zástup. Má ho už vopred pripravené, vtedy, keď ešte nikto iný žiadne riešenie nevidí. Kým každý ešte len vidí problém, On už má svoj plán. My o ňom nemusíme vedieť dopredu. Stačí, že o ňom vie On.

Aké povzbudzujúce je vedieť, že Ježiš vždy vie, čo má urobiť! A čo urobí. Najmä vtedy, keď my nevieme, čo máme urobiť. Keď nevidíme žiadne riešenie našej situácie. Keď bezmocne stojíme pred problémami, ktoré nás prerástli. Vtedy sa môžeme s dôverou obrátiť na Ježiša, ktorému sa nič v našom živote nevymklo spod kontroly, ani Mu nič neprerástlo cez hlavu. Ktorý vie, čo urobí.

Ježiš však nezačína svojím riešením, ale obráti sa na svojich učeníkov, či nemajú nejaké riešenie. Pýta sa Filipa: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Prečo táto otázka? Preto, že ho chcel vyskúšať. Túto situáciu Ježiš využíva na tréning svojich učeníkov. Trénuje ich vieru. Lebo svojou otázkou postaví Filipa pred veľkú výzvu viery: Ako naplniť potreby veľkého zástupu.

Rôzne okolnosti života sú nielen problémom, ktorý treba riešiť, ale i výzvou pre našu vieru. Výzvou, či kapituluje zoči voči prekážkam alebo nie. Pred akou výzvou viery stojíš vo svojom živote v týchto dňoch?

Pane, ďakujeme, že Ty vždy vieš, čo máš urobiť a že to aj urobíš.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal