Nezaradené

9. november

Keď ju Júda zazrel, nazdával sa, že je to neviestka, lebo si zastrela tvár… Dovoľ, prosím vojsť k tebe. Ona sa ho spýtala: Čo mi dáš… ? On odpovedal: Pošlem ti kozľa zo stáda. Ona povedala: Daj mi však nejaký záloh, kým ho pošleš… Tvoje pečatidlo so šnúrou a palicou, ktorú máš v ruke. Dal jej to. Vošiel k nej a ona počala. Potom vstala a odišla. Odložila závoj a znova si obliekla vdovské šaty… Asi po troch mesiacoch Júdovi oznámili: Tvoja nevesta Támar sa dopustila smilstva a zo smilstva aj počala. Júda povedal: Vyveďte ju a upáľte! Keď ju viedli, odkázala svojmu svokrovi: Počala som z muža, ktorému patria tieto veci… pečatidlo so šnúrou a palica. Keď sa Júda na to pozrel, povedal: Ona je čestnejšia než ja; nedal som ju totiž svojmu synovi Šélovi.

Genezis 38:15 – 19, 24 – 26

Támar sa rozhodne, že zvedie svojho svokra. A on sa zviesť dá. Udalosti potom naberú rýchly spád. Támar otehotnie a Júda sa o tom dozvie. Hneď vynesie rozsudok: Vyveďte ju a upáľte!  Už vtedy sa používal dvojaký meter na hriech muža a ženy. Keď žena morálne zlyhá, je to neodpustiteľný hriech. Keď to isté urobí muž, nič sa nedeje. Ako vyzerá dvojaký meter v praxi? Vlastný hriech si ospravedlním, hriech druhého odsúdim. Ten nás vždy naplní väčším rozhorčením ako vlastný hriech. Tak ako v tomto prípade Júdu.

On sa cíti byť istý vo svojej samospravodlivosti. Tak ako nakoniec všetci samospravodliví ľudia. Ale tromfy v rukách drží Támar: Počala som z muža, ktorému patria tieto veci. Ukáže pečatidlo a palicu, ktoré vzala od Júdu do zálohy a predvídavo nevrátila. A čo Júda? Júda spoznal svoje veci (Roh). Len to spoznal? Nie, on spozná aj niečo ďalšie. Nielen svoje veci, ale aj svoju vinu, keď hovorí: Je spravodlivejšia ako ja… (Roh). A hovorí aj to, o čom vedel len on sám: … nedal som ju totiž svojmu synovi Šélovi.

Tu stojíme na vrchole celej udalosti. Tým vrcholom je Júdovo pokánie, jeho verejné vyznanie viny. Na vrchole sa Júda ocitne vo chvíli, keď sa nachádza najnižšie. Od začiatku kapitoly je totiž Júda na ceste dolu, duchovne aj morálne. Keď však padne až na dno, nájde tam milosť pokánia. A vďaka tomu sa z temného dna hriechu dostane na vrchol. Na ten však vedie len jedna cesta a tou je pokánie, vyznanie viny. Vrcholy v živote človeka predstavujú tie chvíle, v ktorých spozná a vyzná svoju vinu. Vtedy stojíme najvyššie, keď sa pred Bohom skloníme čo najnižšie a voláme: Bože, buď milostivý mne hriešnemu!

Pane, ukáž aj nám, že zo dna hriechu sa dá odraziť jedine pokáním!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal