Cirkev a služba Kresťanský život

Učeníctvo: Program alebo životný štýl?

Mali by cirkevné zbory vnímať učeníctvo primárne ako „program“ alebo ako „životný štýl“?

Zbor by nemal učeníctvo vnímať primárne ako špeciálne podujatie alebo honosný program. Učeníctvo nie je niečím príležitostným alebo netradičným, niečím, čo môže byť izolované od zvyšku nášho kresťanského života. Byť kresťanom znamená byť učeníkom Krista. A byť Kristovým učeníkom znamená

  • (i) hľadať u iných pomoc pri napodobňovaní Krista (byť učeníkom);
  • (ii) pomáhať iným byť ako Kristus (učeníkovať).

Preto by mali zbory vnímať učeníctvo ako životný štýl. Malo by byť bežnou súčasťou života kresťana a člena zboru. Toto nasledovník Krista robí.

Znamená to, že zbory môžu, ale nemusia využívať programy na propagáciu učeníctva. Ale určite chcú propagovať kultúru učeníctva. Pre mladých kresťanov by malo byť normálne diskutovať pri jedle s inými kresťanmi o duchovných veciach. Malo by byť bežné, že mladší kresťania trávia čas v domácnostiach starších kresťanov, aby videli ako aplikujú svoju vieru do každej oblasti života (vrátane toho, ako ukladajú svoje deti do postele). Božou milosťou zbor, ktorý živí kultúru učeníctva bude plný členov, ktorí vyzerajú stále viac a viac ako Pán Ježiš (1Kor 11:1).

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.