Autor - Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia

Sláva Božieho vtelenia

V predvianočnom období sa nedajme zlákať falošnými pocitmi šťastia, ktoré svet premieta do Vianoc. Prológ Jánovho evanjelia nám pripomína ich pravý význam.

Sex a násilie v Genezis

Pohľad na biblické príbehy, v ktorých prekračovanie Stvoriteľových noriem v oblasti ľudskej sexuality sprevádzalo násilie a viedlo ku katastrofálnym následkom.

Cirkev Trojice

Cesta vpred spočíva vo vedomom rozhodnutí cirkvi objaviť, kde sa nachádza vo svojom vzťahu s Bohom a rásť vo svojom poznaní tých osôb Trojice, ktoré doteraz...

Cirkev Ducha

Karikatúra cirkevného zboru, ktorý sa sústreďuje na Ducha a zanedbáva Otca a Syna.