Kresťanský život

Čo robiť, keď sa prebudíš s pocitom slabosti?

Autor fotky: Street Donkey na Pexels

Sú rána, keď sa prebúdzam s pocitom slabosti. Zraniteľnosti. Je to často neurčité. Nič, čo by mi práve hrozilo. Žiadna konkrétna slabosť. Len akýsi nejasný pocit, že sa má niečo pokaziť a ja za to budem zodpovedný. Obvykle sa to stáva potom, čo si vypočujem veľa kritiky. Mnoho očakávaní, ktoré majú svoje termíny, sú príliš veľké a je ich priveľa.

Keď sa pozerám späť na tých vyše 50 rokov, počas ktorých sa tieto rána opakovali, žasnem nad tým, ako Pán Ježiš zachoval môj život. A moju službu. Pokušenie zutekať pred stresom nezvíťazilo — teda ešte nie. To je úžasné. Chválim Ho za to.

Ako je Boh oporou svojim deťom

Ako to urobil? Pomocou modlitieb, ktoré som zúfalo potreboval a konkrétnych prísľubov. Súhlasím so Spurgeonom: milujem Božie „budem“ a „spôsobím“.

Namiesto toho, aby som sa nechal ochromiť strachom, či utekal za vidinou zelenšej trávy, On vo mne prebudil volanie o pomoc a potom naň odpovedal konkrétnym prisľúbením.

Tu je príklad. Stalo sa to nedávno. Prebudil som sa s pocitom, že som emocionálne nestály. Slabý. Zraniteľný. Pomodlil som sa: „Pane, pomôž mi. Ani neviem, ako sa mám modliť.“  

O hodinu neskôr som si čítal z Knihy Zachariáš a hľadal pomoc, o ktorú som predtým prosil. A ona prišla. Prorok sa od anjela dopočul úžasnú správu, ktorá sa týkala Jeruzalema:              

„Bez hradieb budú bývať Jeruzalemčania pre množstvo ľudí a dobytka, ktorý bude v ňom. A ja — znie výrok Hospodinov — budem ohnivou hradbou dookola a slávou uprostred neho.“ (Zach 2:8-9)

Boží ľud bude zakúšať takú prosperitu a rast, že už nebude možné, aby Jeruzalem obohnali múrom. „Množstvo ľudí a dobytka“ bude také veľké, že sa Jeruzalem bude podobať mnohým dedinám, ktoré sa rozprestierali po celej krajine, a boli bez hradieb.

Ale hradby sú potrebné! Predstavujú zabezpečenie proti masám ľudí nerešpektujúcich zákon a proti nepriateľským armádam. Dediny sú krehké, slabé, zraniteľné. Prosperita je pekná vec, ale čo bude s ochranou?

Boh ochraňuje slabých a nasycuje dušu túžiacich

Na to Boh hovorí v Knihe Zachariáš 2:9 „A ja — znie výrok Hospodinov — budem ohnivou hradbou dookola.“ Áno. Presne tak. Tu je to prisľúbenie. Božie „budem“. Presne to potrebujem. A ak to platí pre zraniteľných Jeruzalemčanov, platí to aj pre mňa, Božie dieťa. Boh bude „ohnivou hradbou “okolo mňa. Áno. On bude. Vždy bol. A vždy bude.

Je to však ešte lepšie. Vnútri, za touto ohnivou hradbou ochrany, vraví: „Budem slávou uprostred neho.“ Boh sa neuspokojí s tým, že nám poskytne ochranu svojím ohňom; On nám dá radosť zo svojej prítomnosti.

Bolo to pre mňa úžasné. Celé dni mi to dodávalo silu. Prišiel som s tým na kazateľnicu. Chodil som s tým na rodinné stretnutia. Chodil som s tým na jednania so zamestnancami. Hovoril o tom počas telefonátov a písal o tom v mailoch.

Bolo to mojím vykúpením, odkedy som si začal robiť poznámky vo svojej Biblii Kráľa Jakuba vo veku 15 rokov. Boh ma zachraňoval tým, že som volal o pomoc a dostával konkrétne prisľúbenia. Tentoraz povedal: „Budem ohnivou hradbou dookola“ a „Budem slávou uprostred neho.“

Volajte na Neho. Potom listujte v Biblii tam a späť, aby ste našli Ním stanovené prisľúbenie. My sme krehkí ľudia. On nie.    

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: Chcem viac

John Piper

je americký reformovaný kazateľ, teológ a učiteľ. Založil webovú platformu desiringgod.org. Je autorom desiatok knižných titulov a členom Rady Spoločenstva evanjelia (TGC) v USA.