Kresťanský život

Bezbožná produktivita

Doprajte si poriadny spánok. Zorganizujte si deň. Zacvičte si. Dávajte pozor, ako sa stravujete. Obmedzte rušivé vplyvy. Určte hranice. Choďte von. Veďte si kalendár. Zhodnoťte každý deň. Stanovte si dosiahnuteľné ciele. Povedzte „nie“ dobrým veciam. Odpútajte sa od obrazoviek.

Takto vidí produktivitu svet a svojpomocné knihy.

Týmto radám však chýba jedna vec, a to položiť si otázku, či nemá k tomu čo povedať aj Boh. Hovoríme o prirodzenom, nie špeciálnom zjavení. Zásad môže byť veľa, ale sú tými najdôležitejšími skutočnosťami, ktoré chýbajú? Nedozvedáme sa nič o hriechu a satanovi, o Bohu a Jeho sláve, o viere a pokání, o nebi a pekle, a o dušiach a nesmrteľnosti. Dostávame iba niekoľko tipov, ako sa orientovať vo svete. Efektívne nás posielajú veslovať nikam.

Keď sa však obrátime k Božej knihe, nachádzame nielen vynikajúce, ale aj prekvapivé rady. Aby sme čo najlepšie využili čas, žili život naplno a aby sme svoj čas využívali čo najrozumnejšie, musíme si byť vedomí nastavenia svojho života na tejto strane večnosti: dni sú zlé.

Vykupujte čas, lebo dni sú zlé

Aby sme vedeli ako žiť, musíme vedieť, kedy žijeme.

Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. (Ef 5:15-16)

   • Pozrite sa pozorne — pozorne sledujte, urobte inventúru, zvážte.
   • Ako kráčate, ako žijete, kam kladiete nohy, kam vedú vaše kroky.
   • Nie ako nemúdri, ale ako múdri — načúvajte, poslúchajte a počas života počúvajte Boží hlas.
   • Využite čas čo najlepšie (doslova, „vykupujte čas“) — vykúpte ho od nečinnosti, bezúčelnosti, hriechu a satana.
   • Lebo dni sú zlé.

Pavol vedel, že svet, v ktorom žil — taký istý, v akom žijeme my teraz — má rebelantský „kurz,“ ktorému vládne „knieža,“ ktorého spôsoby sú zlovestné (Ef 2:2). Aby sme vykupovali svoj čas, kráčali v múdrosti, aby náš život za niečo stál a aby sme sa vyhli zničeniu, musíme vidieť to, čo vidí Pavol: svet vo vojne so svojím Stvoriteľom, a my sami cestujeme týmto svetom.

Náš zaneprázdnený nepriateľ

Viete rozoznať dobu, v ktorej žijeme? Zapnite akúkoľvek spravodajskú stanicu, porozprávajte sa s kýmkoľvek zo svojich susedov, pozrite sa na príspevky na sociálnych sieťach, zamyslite sa na chvíľu nad tisíckami bábätiek legálne zavraždených v neďalekých zariadeniach, priložte ucho k chóru stonania stvorenstva — sme konfrontovaní s rovnakým posolstvom: dni sú temné a zlé.

Napriek tomu si to často nedokážeme uvedomiť. Moderná doba k nám neprichádza oblečená v čiernom držiac kosu. Luxusne sa plavíme na svojpomocných plavbách, kĺžeme sa pod jasnou oblohou s teplým počasím. Ale apoštol Pavol nás stavia do bojovej lode, ktorou sa brodíme nebezpečnými vlnami a zhora na nás číhajú nepriateľské lietadlá, zdola torpéda a zvnútra vzbura.

Áno, hodujeme, smejeme sa a oslavujeme všetko, čo Boh urobil, robí a určite aj bude robiť. Ale tiež smútime. Hrešíme. A tiež vidíme veci, ktoré zvierajú dušu žiaľom a hrôzou. A zatiaľ čo nás satan rozptyľuje a pokúša, aby sme boli nečinní a premárnili svoje životy, on je zaneprázdneným nepriateľom, ktorý loví to, o čom vie, že je len požičaným časom. Spurgeon spúšťa sirénu:

„Kresťanský lenivec! Existuje taká bytosť? Polovičný kresťan? Kresťan, ktorý pre svojho Pána vôbec nepracuje? Čas sa nezastaví, smrťpeklo nepočkajú; satan nie je lenivý, všetky sily temnoty sú zaneprázdnené: ako je možné, že ty a ja môžeme byť leniví, ak nás Majster postavil do svojej vinice? Určite to nechápeme, ak po tom, čo sme boli spasení nekonečnou Božou láskou, neobetujeme seba a svoj majetok v Jeho službe.“

Plavíme sa vo vojnovej zóne, dni sú zlé, duše sa získavajú alebo strácajú každý deň. Je teraz čas a tento svet miestom na odpočinok? Sme doma? Neexistuje skutočné nebo na konci úzkej a ťažkej cesty? Hriešne časy sa musia stretnúť s múdrym, zmysluplným a vykúpeným životom. Dobre sa potom pozerajte, ako kráčate, pretože dni sú zlé.

Ďalších desať životov

Na konci Schindlerovho zoznamu, keď hlavná postava uteká zo svojho domu po tom, čo pomohla viac ako tisícom Židov uniknúť z nacistických táborov smrti, mu tí Židia, ktorí prežili, ďakujú za všetku neúnavnú prácu a obetu, ktorú v ich mene znášal. Jeho odpoveď je mrazivá: „Mohol som vyslobodiť viacerých… Vyhodil som toľko peňazí.“ Pozrie sa na svoje auto, hodinky, svoj majetok a pýta sa: Prečo som si nechal auto? To bolo ďalších desať životov. Tento špendlík je zlatý — ďalšie dva životy.

Schindler nelamentoval nad tým, že nepozeral viac televíziu alebo že viac necvičil a že neodpovedal na viac emailov — ľutoval, že čas nevyužil najlepšie a neurobil, čo mohol, aby zachránil životy počas zlých dní. Koľkí z nás, vrátane mňa, prídu na koniec a povedia si: Tento televízny seriál — mohlo to byť ďalších desať životov? Tento márnivý koníček, kto ďalší to mohol počuť a uveriť?

Nesnažím sa preháňať a zaťažovať svedomie, kým si užívam dobré veci na zemi? Démoni, nie múdrosť, zakazujú dobro, ktoré Boh stvoril a dal nám (1Tim 4:3). Dúfam, že nás opäť prebudí ku krátkosti a závažnosti našich dní, aby tieto dary vzbudzovali ostražitosť a nie nedbalosť. Máme čo robiť a musíme pracovať, kým je ešte deň — kým ešte môžeme.

Teraz je čas

Ako žijete? Ako múdri alebo nerozumní? Využívate čas najlepšie ako viete, alebo ste zotročení malichernosťami a hriechom? Počítali ste s tým, že dni sú zlé?

Biblia mapuje spôsob, ako vykupovať čas. Vidíme to, ak sa pozrieme výlučne na zvyšok Listu Efezským: Teraz je načase vedieť, čo je vôľa Pánova (Ef 5:17), byť naplnení Duchom (Ef 5:18), zo srdca si navzájom spievať piesne a hymny (Ef 5:19), dobrorečiť stále za všetko Otcovi, v mene nášho Pána Ježiša Krista (Ef 5:20), nasledovať Božiu vôľu v oblasti manželstva, rodiny a spoločnosti (Ef 5:21Ef 6:9), pevne stáť v Pánovi a Jeho sile a výzbroji (Ef 6:10-20) — pretože tieto dni sú zlé.

Teraz je čas modliť sa, postiť, povzbudzovať navzájom, keď vidíme, že sa blíži ten deň. Teraz je čas zmieriť sa s tými, ktorým sme neodpustili, milovať tých, pri ktorých to ide ťažko, predstaviť evanjelium osobe, o ktorej predpokladáme, že ju Boh nezachráni, vyznať tajný hriech dôveryhodnému bratovi alebo sestre a žiť bezvýhradne pre Božiu slávu. Teraz je ten čas, keď má byť naša reč soľou a keď necháme naše svetlo zažiariť v panike tohto sveta, aby sme ukázali výnimočnosť nášho Krista.

Teraz je načase odsúdiť svetskosť, odmietnuť apatiu a držať sa Krista ako nikdy predtým. Je načase vykupovať čas a dôverovať Bohu, pretože aj keď sú dni zlé, On je navždy dobrý.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: Chcem viac

Greg Morse

píše pre desiringGod.org a je absolventom Bethlehem College & Seminary. S manželkou Abigail žijú v St. Paul so svojimi synmi a dcérou.