Umenie a kultúra

Biblické použitie filozofie 1

HANES, Pavel: Biblické použitie filozofie

Poznámka redaktora: Druhá časť prednášky pokračuje nahrávkou Biblické použitie filozofie 2.

Témy:

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB