Umenie a kultúra

Biblické použitie filozofie 2

HANES, Pavel: Biblické použitie filozofie 2

Poznámka redaktora: Audio nahrávka nadväzuje na úvodnú prednášku Biblické použitie filozofie 1.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB