Biblia a teológia

Čo je “výkladová kázeň”?

Výkladová kázeň je kázeň, ktorá prevezme hlavnú myšlienku biblického textu, robí z neho hlavnú myšlienku kázania a aplikuje ju na dnešný život.

Inými slovami, výkladová kázeň odhaľuje význam pasáže z Biblie a ukazuje jej dôležitosť pre život poslucháčov. To je všetko.

To znamená, že výkladová kázeň

  • sa NEmusí zameriavať iba na jeden alebo dva verše.
  • NEmusí predladať komplexné exegetické argumenty alebo nekonečné historické pozadie.
  • NEmusí byť suchá, bez života alebo vzdialená životu ľudí.
  • NEzamieňa primárnu myšlienku textu s akoukoľvek legitímnou aplikáciou daného textu (to znamená, že nepoužívate verš na to, aby ste vyjadrili, čo chcete povedať).

Naopak, výkladová kázeň by sa mala zaoberať malou, strednou alebo veľkou pasážou Písma a ukázať, aký dramatický význam má hlavná myšlienka textu pre dnešný svet.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.