Biblia a teológia

Ako biblicky kontextualizovať?

1. Vzdajte sa svojich práv.

Apoštol Pavol mal právo jesť mäso, vziať si so sebou veriacu manželku a dostávať finančnú podporu. Napriek tomu sa týchto práv vzdal, aby nekládol evanjeliu do cesty žiadnu prekážku (1Kor 9:4-18). Aj my by sme mali byť pripravení vzdať sa akýchkoľvek práv, ak by ich používanie urážalo tých, ktorých sa snažíme evanjelizovať.

2. Staňte sa služobníkom neveriacich.

Pavol zaujal postoj služobníka aj voči neveriacim. Píše: „Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých“ (1Kor 9:19). Iba ak sa staneme služobníkmi druhých, môžeme svoju kresťanskú slobodu využiť na to, aby sme im prinášali dobro, a nie škodu.

3. Prispôsobte sa kultúrnym zvyklostiam druhých čo najviac bez toho, aby ste zhrešili.

Pavol sa prispôsoboval kultúrnym zvyklostiam iných, ako len mohol, bez toho, aby ohrozil Kristov zákon (1Kor 9:19-23). My by sme mali robiť to isté.

4. Zostaňte v medziach Písma.

Tak ako bol Pavol prispôsobivý, trval na tom, aby zostal v medziach Písma. Uprostred opisu toho, ako sa čo najviac prispôsoboval tým, ktorých evanjelizoval, vložil dôležitú zátvorku: „aj keď pred Bohom nie som bez Zákona, lebo som pod Kristovým zákonom“ (1Kor 9:21). Inými slovami, Pavol sa prispôsoboval kultúrnym zvyklostiam iných len do tej miery, ako to dovoľovalo Písmo, a nie ďalej. Takže pre nás, rovnako ako pre Pavla, sú ľudská kultúra a tradícia relatívne. Božie slovo nie je.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9 Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.