Cirkev a služba

Ako môže mladý pastor vedieť, kedy má iniciovať nové štrukturálne alebo inštitucionálne zmeny?

Mladý pastor by mal pri zvažovaní, kedy iniciovať nové štrukturálne alebo inštitucionálne zmeny vo svojom zbore, zvážiť niekoľko vecí:

  1. Stav zboru: Je zbor nový a rastie alebo je starý a upadá? V nových a rastúcich zboroch majú ľudia tendenciu byť presvedčení o tom, čo robia, a nemusia chápať, prečo chcete veci zmeniť. Starý a upadajúci zbor však môže vyžadovať zmenu rýchlejšie, pretože existuje dôvod, prečo je starý a upadá.
  2. Vyučovanie/komunikácia: Boli nové myšlienky vyučované? Niekoľkokrát? Na viacerých rôznych fórach (nedeľná škola, cirkevný spravodaj, stretnutia a podobne)? Boli myšlienky primerane komunikované všetkým? Bude niekto zaskočený? Dostali všetci dostatok času na to, aby si návrh osvojili?
  3. Úroveň podpory: Zdá sa, že zbor zmenu podporuje? Presnejšie, zdá sa, že zbor bude zmenu nasledovať bez výrazného rozdelenia? A ešte lepšie, začal zbor žiadať o zmenu? Sú presvedčení, že je to múdre? Že je to biblické?
  4. Ostatní vedúci: Podporujú zmenu aj ostatní vedúci?
  5. Úroveň odolnosti: Boli zmeny predstavené tým, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že sa im budú brániť? Aký silný je ich odpor? Bola odporcom poskytnutá možnosť vylepšiť možné zmeny?

Nájsť správny čas na vykonanie zmien je niečo ako umenie – zmeny sa často musia uskutočniť nie príliš rýchlo a nie príliš pomaly. Väčšine mladých pastorov treba povedať, aby spomalili. Na druhej strane, niektorým treba povedať, aby zrýchlili!

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9 Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.