Cirkev a služba

Praktické usmernenia pre dobrú evanjelizáciu

  1. Modlite sa. Ježiš povedal: „Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal“ (Jn 6:44). Spasenie je Božie dielo, preto by sme ho mali prosiť, aby to urobil.
  2. Klaďte otázky a provokujte k sebareflexii. Klaďte dobré otázky, ktoré provokujú ľudí, aby sa zamysleli nad svojím životom, presvedčeniami a tvrdeniami, ktoré predkladáte. A potom počúvajte ich odpovede! Pomôže vám to lepšie pochopiť ich a ich obavy.
  3. Používajte Bibliu. Keď používame Bibliu pri evanjelizácii svojich priateľov, mali by sme im ukázať, že im neponúkame len svoje súkromné predstavy – hovoríme im, čo Boh zjavil o sebe, o našom hriechu a o svojom Synovi.
  4. Buďte jasní. Keď používame slová ako „Boh“ alebo „hriech“, ľudia môžu mať veľmi odlišné predstavy o tom, čo tieto slová znamenajú. Definujte preto kľúčové pojmy ako „hriech“ a „viera“. Uistite sa, že váš poslucháč presne rozumie tomu, čo mu hovoríte.
  5. Používajte cirkev. Človeka, ktorého evanjelizujete, by ste určite mali pozvať do svojho zboru, aby si mohol vypočuť evanjelium. Cirkev však môže našej evanjelizácii ponúknuť oveľa viac. Ježiš povedal: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13:35). A v liste Efezanom 3:10 Pavol hovorí, že cirkev je ukážkou Božej múdrosti dokonca aj pre nebeské bytosti! Cirkev má byť reálnym obrazom posolstva, ktoré hlásate, preto pozvite svojich nekresťanských priateľov, aby sa na ňu dobre a dlho pozreli.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.