Biblia a teológia

Čo znamená zachovávať sobotný odpočinok?

Boh ustanovil sobotu ako deň odpočinku.
Podľa Starej zmluvy ide o večné ustanovenie.
Prečo teda väčšina kresťanov nedodržiava tento deň odpočinku?
Má s tým príchod Ježiša Krista niečo spoločné?

Václav Andrš

je kazateľom zboru Cirkvi bratskej Kostel jinak v Šumperku, ČR, ktorý pomohol založiť. Je súčasťou siete zakladateľov nových cirkevných zborov v ČR. S manželkou Lidou majú jednu dcérku.