Biblia a teológia

Dar, ktorý zmení všetko

PATTERSON, Todd: Dar, ktorý zmení všetko:Výklad 3. kapitoly Listu Títovi

Todd Patterson

- misionár, teológ, učiteľ na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB