Žalmy

Biblické “červie diery”

Prednáška odznela na seminári počas konferencie Máme čo zvestovať 2015 venovanej Žalmom. Ostatné prednášky a výklady z konferencie si môžete vypočuť na tomto odkaze.


PATTERSON, Todd: Biblické “červie diery”

Todd Patterson

- misionár, teológ, učiteľ na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB