Aktuálne témy Cirkev a služba

Dynamické evanjelium – Nová Európa

Európa sa zmenila. Spolu s ňou sa zmenili aj výzvy a príležitosti pre kresťanskú misiu.

Lausannské hnutie sa usiluje reagovať na túto novú realitu vytváraním procesov, ktoré s pomocou Ducha Svätého môžu zmeniť celú generáciu. Chce dať nový impulz k ohlasovaniu evanjelia v každej krajine Európy. Chce, aby biblická pravda zasiahla každú sféru európskej spoločnosti. A chce povzbudiť kresťanov, aby ovplyvňovali sféru myšlienok, ktoré formujú svetonázor dnešných Európanov.

O tom bolo stretnutie Lausanne Europe 2020/21 na tému Dynamické evanjelium – Nová Európa.
Uskutočnilo sa formou online konferencie a nahrávky živých prenosov (v anglickom jazyku) si môžete pozrieť na Youtube kanáli.

Lausannské hnutie v 100 sekundách

Spoločenstvo evanjelia

Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojím životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.