Aktuálne témy

7. december

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Tak došiel Júda so svojimi bratmi do domu Jozefa, ktorý bol ešte tam a padli pred ním na zem. Jozef im povedal: Akého skutku ste sa dopustili? Neuvedomili ste si, že človek ako ja vie veštiť? Júda odvetil: Čo môžeme povedať svojmu pánovi? Ako sa ospravedlniť?… Teraz, pane, sme tvoji sluhovia, my i ten, u ktorého sa našiel kalich. Jozef však odpovedal: Ani ma nenapadne niečo také urobiť. Otrokom mi bude len ten, u koho sa našiel kalich. Vy ostatní môžete pokojne odísť k svojmu otcovi.

Genezis 44: 14 – 17

Tu vrcholí Jozefov majstrovský, priam geniálny plán. Teraz je už jasné, prečo bratia museli so sebou priviesť svojho najmladšieho brata a otcovho veľkého miláčika Benjamína. Jozef všetko naaranžuje tak, aby sa jeho vlastný príbeh zopakoval pri Benjamínovi. Veď kto je Jozef? Otcov bývalý miláčik, Jákobova veľká láska. Pokiaľ Jozef žil doma, Jákob ho mal najradšej zo všetkých synov. Vo všetkom ho uprednostňoval. Preto mu bratia závideli, preto ho znenávideli, preto sa ho zbavili, keď ho predali do otroctva.

Teraz je tu Benjamín, otcov ďalší miláčik. A bratia majú možnosť legitímne sa zbaviť ďalšieho otcovho obľúbenca. Jozef im totiž ponúkne slobodu, ale za cenu Benjamína. Je to veľmi lákavé. Oni sa môžu vrátiť k otcovi s čistým svedomím a povedať: Otec, nedalo sa nič robiť. Benjamín kradol, bol pristihnutý, musel zostať ako otrok v Egypte. Jozef teda zinscenuje situáciu, v ktorej skúša bratov, či sa k Benjamínovi zachovajú tak, ako sa kedysi zachovali k nemu. Teraz sa ukáže, či sú to ešte stále tí istí sebeckí, bezohľadní, závistliví ľudia, ako boli kedysi. Benjamín je teda druhý Jozef. A otázka znie, či sa Jozefov príbeh zopakuje pri Benjamínovi. Či ho bratia nechajú v Egypte ako otroka a vrátia sa domov bez neho alebo nie.

Boh tu cez Jozefa posiela bratom príležitosť zložiť reparát. Pri Jozefovi úplne prepadli. Ako to dopadne teraz, pri tejto novej skúške po dvadsiatich rokoch? Pri novom opravnom termíne? Boh nám v živote posiela stále nové a nové opravné termíny, aby sme sa dokázali v tom, v čom sme v minulosti prepadli, zlyhali. Je to milosť, keď Boh dá človeku príležitosť na reparát. Každý opravný termín však ukáže, či naše pokánie z minulého zlyhania bolo opravdivé alebo nie.

Pane, ďakujeme za tie mnohé opravné termíny v našom živote!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.