Biblia a teológia

Je dávanie desiatku kresťanské?

Mali by kresťania dávať desiatok? Odpoveď Nového zákona vás môže prekvapiť. Nasledujúce úvahy od Dona Carsona to podľa mňa objasnia a stanú sa výzvou:

Jediný úryvok v Novom zákone, ktorý vyslovene oprávňuje dávanie desiatku, to robí nejasne a nepriamo: „Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že dávate desatiny z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbávate, čo je závažnejšie v zákone, totiž spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto ste mali činiť a tamto nezanedbávať“ ( Mt 23:23).

Ak teda Nový zákon konkrétne nezdôrazňuje dávanie desiatku, ako majú kresťania vnímať dávanie vo všeobecnosti?

Najprenikavejšou pasážou Nového zákona o darovaní je  2. Korinťanom 8-9. Po mnohých súženiach Korinťanov „hojnosť ich radosti a ich veľká chudoba rozmnožila bohatstvo ich štedrosti“ (2Kor 8:2).

Carsonove úvahy končia usvedčujúcim návrhom (a základom evanjelia):

Tak prečo nedarovať 20 percent? Alebo 30? Alebo viac, podľa vašich možností (2Kor 8:12)? „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou“ ( 2Kor 8:9).

Poznámka redaktora: Prevzaté z: Chcemviac.com

Témy:

David Mathis

je šéfredaktorom desiringGod.org, kazateľom a profesorom na teologickom seminári v Minneapolise, USA.