Biblia a teológia

KNIHA: Systematická teologie

Všetci stojíme na pleciach tých, ktorí nás predišli. To platí aj o teologickej tradícii, ktorej sme súčasťou. Táto tradícia sa líši aj rôznymi detailmi v presvedčeniach evanjelikálnych kresťanov. Napríklad, jedni sa prikláňajú ku kreacionizmu mladej Zeme a iní ku kreacionizmu tej starej. Jedni učia kalvinistickú a iní arminiánsku soteriológiu. Jedni praktizujú krédobaptizmus, iní paedobaptizmus. Ohľadne nadprirodzených darov Ducha sú jedni prestalistami a iní pokračovateľmi. Jedni budujú kongregačné a iní presbyteriálne cirkevné zbory. Ohľadne druhého príchodu Krista sú jedni premileniáli, iní postmileniáli a ďalší amileniáli.

To však v žiadnom prípade neznamená, že na týchto veciach nezáleží! Aj John MacArthur a Richard Mayhue zastávajú vždy jednu z týchto (a ďalších!) alternatív.

Takže tí, ktorí s nimi súhlasíte, čítajte túto dôležitú knihu, aby ste lepšie vedeli, čomu vlastne a prečo veríte. Ale aj tí, ktorí s nimi nesúhlasíte, čítajte túto dôležitú knihu, aby ste lepšie rozumeli svojim bratom a sestrám s inými presvedčeniami, ako sú tie vaše. Jedni i druhí budeme pri jej čítaní žasnúť nad slávou nášho Boha. A to určite stojí zato!

Vydavateľstvo: Didasko
Formát: pevná
Rozmery: 178×254
Jazyk: čeština
Rok vydania: 2021
Počet strán: 920

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia