Aktuálne témy

Kresťania potrebujú viac medzigeneračných priateľstiev

Príbeh

Nový prieskum medzi kresťanskými vysokoškolákmi ukázal, že mnohí potrebujú medzigeneračné priateľstvá.

Pozadie

InterVarsity Christian Fellowship, jedna z najväčších misijných organizáciií pôsobiacich na univerzitách v Spojených štátoch, nedávno robila prieskum medzi študentmi na 127 univerzitných kampusoch zameraný na zhodnotenie stavu a postoja študentov v období pandémie COVID-19. Niekoľko kľúčových zistení ukázalo, že študenti potrebujú viac medzigeneračných priateľstiev.

Napríklad, limitované sociálne interakcie a chýbajúca komunita ako výsledok pandémie viedli k poklesu mentálneho a fyzického zdravia Generácie Z a vysokoškolákov naprieč krajinou. Podľa prieskumu sa viac ako polovica študentov vyjadrila, že najväčšie výzvy, ktorým čelili za posledných 18 mesiacov zahŕňali osamelosť a izoláciu (58 percent). Takmer polovica (47 percent) študentov povedala, že pandémia poškodila ich mentálne a emočné zdravie. Spomedzi študentov, ktorí zažívali zhoršenie zdravotného stavu, ho 71 percent pripísalo izolácii, chýbajúcej komunite alebo nedostatku sociálnych interakcií.

Štyridsať percent študentov povedalo, že jedným z najnápomocnejších komponentov v kultivovaní kresťanskej viery počas ich pobytu na univerzite bolo vedenie od zrelšieho kresťana v ich živote (mentor, kazateľ, kaplán) . Viac ako jeden zo štyroch (25,95 percenta) vyhlásil to isté o zapojení sa do cirkevného zboru.

Väčšina študentov túžila po učeníckom vzťahu so staršími veriacimi. Oblasti, v ktorých študenti pociťujú najväčšiu potrebu, zahŕňajú štúdium Písma (59,81 percent), modlitbu (52,22 percent), chodenie a manželstvo (47,15 percent), evanjelizáciu (34,49 percent), porozumenie ich povolaniu (30,38 percent), ľudskú sexualitu/rodovú identitu (22,15 percent) a rasovú nespravodlivosť (20,25 percent).

Čo to znamená

Medzigeneračné priateľstvo môže byť definované ako priateľstvo medzi starším a mladším dospelým, kde je vekový rozdiel 15 a viac rokov. Chad Bird argumentuje, že priateľstvo Dávida a Jonatána v Biblii bolo medzigeneračné. Písmo hovorí, že „Jonatán prilipol celou dušou k Dávidovi. Jonatán ho miloval ako samého seba“ (1Sam 18:1). Kvôli ich vzájomnej náklonnosti máme tendenciu predpokladať, že Dávid a Jonatán si boli vekovo blízki. Ale Bird, na základe časových osí prezentovaných v Biblii, argumentuje, že Jonatán bol asi o 30 rokov starší ako Dávid.

Koľko máš blízkych priateľov, ktorí sú od teba o 30 rokov starší alebo mladší?

Ak si ako priemerný Američan, je pravdepodobné, že ich máš málo alebo žiadnych. V skutočnosti mnoho Američanov nemá veľké množstvo blízkych priateľov. Takmer polovica Američanov (49 percent) tvrdí, že majú troch alebo menej, kým iba asi jedna tretina (36 percent) hovorí, že majú medzi štyrmi a deviatimi blízkymi priateľmi. Trinásť percent Američanov hovorí, že majú 10 alebo viac blízkych priateľov, čo je zhruba rovnaká proporcia verejnosti ako tá, ktorá nemá žiadnych blízkych priateľov (12 percent).

Aj v cirkvi tvoríme málo priateľstiev. Iba asi jeden z piatich ľudí hovorí, že si vytvoril blízke priateľstvo v ich miestnom zbore (21 percent).

Medzigeneračná komunita je súčasťou Božej vízie pre zbor. Ale stojí to úsilie. Našťastie, týmito jednoduchými krokmi môžeme budovať nové medzigeneračné priateľstvá:

Vyhľadávajte ľudí z iných generácii: Spíšte si zoznam vašich priateľov, zoskupte ich podľa širokých vekových kategórii (20-30nici, 50-70nici). Ktoré vekové skupiny, či už mladšie alebo staršie, chýbajú? Ako to môžete zmeniť tým, že nadviažete nové vzťahy?

Často sa segregujeme podľa vekových skupín, čo si vyžaduje, aby sme sa spoločne usilovali vyhľadávať priateľstvá s tými, ktorí sú mladší alebo starší. Hlavne starší kresťania potrebujú vyvinúť extra snahu, aby nadviazali vzťahy s mladšími kresťanmi. Takmer jedna tretina (31 percent) Američanov starších ako 65 rokov hovorí, že ubehlo minimálne päť rokov, odkedy naposledy nadviazali nové priateľstvo. Mnohí mladší ľudia sú v prítomnosti zrelších veriacich nesmelí, takže starší ľudia v cirkvi budú možno musia urobiť ten prvý krok.

Začnite v malom: V malom meradle sa môžu zdať individuálne činy vernosti bezvýznamné. Ale keď ich sčítame, ich kumulačný efekt môže byť mimoriadny. Ak by ste sa zaviazali stráviť hodinu týždenne vo vzťahu so spoluveriacimi, ktorí sú mladší alebo starší ako vy, pravdepodobne by ste s nimi mali viac interakcie, ako by mali s akýmkoľvek pastorom alebo vysokoškolským profesorom. Mohli by ste mať nadrozmerný vplyv na niekoho život jednoducho tým, že by ste venovali toto malé množstvo času medzigeneračnému priateľstvu.

Hovorte a počúvajte veľkoryso: Naše generačné predsudky môžu spôsobiť, že budeme pohŕdať ľuďmi, ktorí sú od nás mladší alebo starší. Na kultiváciu medzigeneračných priateľstiev často potrebujeme byť milostiví a menej kritickí, zvlášť pokiaľ ide o kultúrne záležitosti (ako hudobný vkus alebo politické priority), v ktorých majú kresťania slobodu nezhodnúť sa. Buďte milostiví k ľuďom z iných generácii.

Nájdite spojenie: Ako napísal C. S. Lewis: „Priateľstvo sa rodí v momente, keď jeden človek povie druhému: „Čože? Aj ty? Myslel som si, že iba ja a nikto iný . . .“ Ak hľadáme, vždy môžeme nájsť spojenie so spoluveriacim. Ako ukazuje spomínaný výskum, mnoho mladších kresťanov potrebuje zdroje, ktoré môžu poskytnúť práve starší ľudia: napríklad o chodení, manželstve, povolaní a čítaní Biblie.

A ak nič iné, každý kresťan môže, ako hovorí Joseph Rhea, stáť po boku toho druhého a povedať „Aj ty poznáš Ježiša? Povedz mi o tom!“

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Joe Carter

je redaktorom Spoločenstva evanjelia (TGC USA), autorom a spoluautorom viacerých publikácií. Slúži zároveň aj ako kazateľ.