Aktuálne témy

Niesť bremená druhých

Vo štvrtok sme sa zobudili do situácie, za ktorú sme sa modlili, aby nikdy nenastala. Moja manželka Natáliia pochádza z Ukrajiny, kde žije jej rodina. S Ukrajinou sme teda stále úzko spätí. Vo štvrtok doobeda bol plač, množstvo telefonátov a plač. Ráno sme odprevadili priateľov z Ukrajiny na stanicu, aby utekali domov za deťmi, lebo nechali synov doma. Je to veľmi ťažké.

Ak niekedy bola potrebná diakonia v cirkvi, tak dnes určite áno. Ak niekedy bola potrebná manifestácia našej obetavosti a lásky voči druhým, tak dnes určite áno. Ak niekedy bolo potrebné pocítiť stratu, bolesť či risk z toho, že pomôžeme iným, tak dnes určite áno. Ak niekedy bol čas, aby slovo evanjelia zažiarilo v kontexte skutkov lásky, tak dnes je ten čas.

Možno sa pýtate, ako pomôcť a ako sa modliť. Chcem Vám len pripomenúť, čo hovorí apoštol Pavol v liste Galaťanom, keď opisuje evanjelium. Hovorí, jedni druhým neste bremená (6:2). Jeden mysliteľ 18. storočia Jonathan Edwards povedal, že ako môžeme niesť bremená druhých, ak nenesieme žiadne bremeno. V tom je kusisko pravdy. Lebo si predstavujeme, že niesť bremená druhého znamená zobrať jeho bremeno a zahodiť ho preč. Ale on hovorí, že niesť bremená druhých znamená, že si to bremeno naložím na seba. To znamená, že budem pomáhať nielen vtedy, keď mám prebytok času, alebo že dám peniaze len vtedy, keď mám nadbytok. Hovorí, že niesť bremená druhých znamená spolu s nimi niesť to bremeno.

Máme veľa bratov a sestier na Ukrajine, ktorí asi budú cestovať aj cez Slovensko. Niesť bremená druhých v dnešnej situácii znamená, že ak máte deti v dvoch izbách, tak ich dáte do jednej, aby ste druhú poskytli Ukrajincom, alebo si zoberiete deň voľna, aby ste cestovali na hranicu niekoho doviezť autom. Niesť si navzájom bremená znamená pozerať na Krista a vidieť, že on naše bremená, našu bolesť, naše hriechy, nezahodil preč, ale naložil na svoj chrbát a kvôli nim zomrel na kríži. Buďme teda ochotní a pripravení niesť bremená našich bratov a sestier. Modlime sa za nádej, nádej na večný život a nádej pre mnoho ľudí, že ešte opäť uvidia svojich blízkych.

Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov zákon.

Galaťanom 6:2

Bohuš Vasiľ

je kazateľom Zboru Cirkvi bratskej v Nitre. S manželkou Nataliiou majú dve krásne dcérky.