Aktuálne témy

Lepšie je báť sa než zľaknúť sa

Slovákov by sme v týchto dňoch mohli rozdeliť medzi odvážnych a bojazlivých.
Prekvapím vás ak poviem, že si želám, aby bolo viac tých bojazlivých?
Prečo si to myslím?

A) Ak by sa na Slovensku nakazilo novým koronavírusom toľko ľudí, koľko sa každoročne nakazí na sezónnu chrípku (1,6 mil.), tak nám zomrie 16 000 – 56 000 starých rodičov, dôchodcov a susedov. Nechcem aby zomreli. S najväčšou pravdepodobnosťou zomrú bez Krista. Oni sa nebudú teraz húfne pripájať na naše online bohoslužby s túžbou vypočuť si naše kázne. Okrem toho nepoznám veľa takých zborov, pre ktoré by starí ľudia boli cieľovou misijnou skupinou. Preto musíme starých a slabých chrániť. Najlepšie ich v tomto období ochránime tak, že my mladší a zdravší nikam chodiť nebudeme, ak to nie je úplne nevyhnutné. Bojme sa, lebo inak ich nakazíme.

B) Po celom svete počuť odvážne hlasy kazateľov ako nabádajú  svoje ovečky nebáť sa. Naopak, nech sú ako raní kresťania, ktorí sa starali o zomierajúcich na mor v Ríme vtedy, keď všetci utekali preč. Pekné, ALE dnes sú tou prvou líniou zdravotníci a nie jednotliví kresťania. To sa zmení v momente, keď zdravotníci budú nakazení a neschopní ošetrovať.

Ja nás chcem v tejto fáze pandémie nabádať nie k hrdinským aktom odvahy/hlúposti na verejnosti. Kristovské sebazaprenie zatiaľ paradoxne znamená hlavne zbytočne nebyť v kontakte s ľuďmi….. a modliť sa za zdravotníkov.

V nemocniciach  kde pracujem, vládnu obavy a neistota. Vieme, že reálny počet nakazených je minimálne 10x väčší než oficiálne počty. Lebo sa netestuje. Lebo ľudia neboli ochotní zrušiť dovolenku alebo ju následne zamlčia. My v nemocniciach nemáme dostatočný počet zdravotníkov, bezpečné zóny, ochranné pomôcky, či prístroje na ventiláciu kriticky chorých.  

Prejavme lásku najslabším (starším ľuďom) a najvyťaženejším (zdravotníkom) – bojme sa nakaziť (sa).  

Tomáš Henžel

je kazateľom misijného spoločenstva Cirkvi bratskej Bratislava - Paradox. Vedie denominačnú platformu zakladania zborov PLANt.sk. Tomáš je tiež lekár a s manželkou majú tri deti.