Aktuálne témy

18. december

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal. Po príchode do Beér-Šeby priniesol obety Bohu svojho otca Izáka. Boh oslovil Jákoba v nočnom videní: Jákob! Jákob! On odpovedal: Tu som! Povedal mu: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ.

Genezis 46: 1 – 3

Jákobovi zdanlivo nič nestojí v ceste do Egypta. Má Jozefovo pozvanie, má aj faraónovo povolenie, ktorý mu dokonca pošle aj vozy na presťahovanie. A má obrovskú túžbu stretnúť sa so synom. A predsa sa Jákobovi zrazu niečo postaví do cesty. Čo je to? Jeho vlastný strach. Jákob sa bojí. Až tak sa bojí, že mu Boh musí povedať: Neboj sa odísť do Egypta. Čoho sa vlastne Jákob bojí? Bojí sa toho, aby odchodom do Egypta nezišiel z Božej cesty. Aby tam nešiel proti Božej vôli. Lebo presťahovať sa do Egypta znamená opustiť Kanaán. A opustiť Kanaán znamená opustiť zasľúbenú zem, s ktorou boli spojené všetky Božie sľuby. Zem, s ktorou bola spojená budúcnosť Božieho ľudu. Odísť do Egypta znamená opustiť zem Božích sľubov.

Ale nespreneverí sa tým svojmu poslaniu? Neohrozí tým naplnenie Božích sľubov aj budúcnosť Božieho ľudu? Koľko zápasov a obetí to stálo jeho predkov, aby mohli bývať v Kanaáne?! A on teraz odíde! Nie je to zrada všetkého toho, čomu žili, verili a za čo zápasili jeho otcovia? Jákobova hlboká vnútorná tieseň, ktorú tu prežíva, je veľmi poučná. On tu vlastne vystupuje v dvoch rolách, v roli otca aj v roli patriarchu, Božieho muža. Keď na konci 45. kapitoly hovorí: Pôjdem…, to sa rozhoduje ako otec. Jeho hlboká túžba vidieť syna mu hovorí: Choď! Ale keď sa na začiatku 46. kapitoly bojí ísť do Egypta, vidíme ho v roli patriarchu.

Jákob nie je len súkromná osoba, on je aj patriarcha, Boží muž. Je nositeľom Božích sľubov, ktorý má poslanie pre budúcnosť. Ako patriarcha sa preto pýta: Je moje rozhodnutie ísť do Egypta v súlade s mojím poslaním? Je v súlade s Bohom, s Božou vôľou? Srdce mu síce hovorí: Choď! Ale jeho strach pred zídením z Božej cesty mu hovorí: Stoj! Čo zvíťazí?  Láska k synovi či zodpovednosť voči Bohu a obava zo životného omylu? Zodpovednosť voči Bohu. Preto nejde ďalej, kým nedostane Boží súhlas. Kým mu Boh nedá „zelenú“.  Lebo na „červenú“ ísť nechce. To sa neoplatí. Na to sa len doplatí.

Pane, chráň nás pred tým, aby sme sa nerozhodovali len podľa hlasu nášho srdca!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal