Biblia a teológia

Na chválu Jeho slávy

V nedeľu 29. novembra ste pozvaní na jedinečný priamy prenos, na ktorom bude slúžiť výkladom Božieho Slova špeciálny rečník D.A. Carson. Podujatie organizuje TGC (Spoločenstvo evanjelia) pre juhovýchodnú Európu s podporou Chorvátskej protestantskej evanjelickej aliancie (PEV).  Táto jedinečná online bohoslužba bude vysielaná v kostoloch po celom Chorvátsku a v širšom regióne juhovýchodnej Európy.

Spolu s vynikajúcim výkladom z listu Efezanom od skúseného učenca Novej zmluvy a obľúbeného učiteľa, bude súčasťou bohoslužby aj čas uctievania prostredníctvom piesní a rôznych krátkych svedectiev chorvátskych pastorov. Bude to jedinečná príležitosť prispieť k budovaniu Božieho kráľovstva v tejto oblasti Európy. Bohoslužby sa zúčastnia veriaci nielen z Chorvátska, ale aj ďalších krajín v regióne, ktoré siahajú až na sever do Poľska alebo na juhovýchod do Turecka alebo na juhozápad do Portugalska. Titulky sa momentálne pripravujú v chorvátčine, macedónčine, albánčine, rumunčine, turečtine, taliančine, portugalčine i v slovenčine.

Túto špeciálnu bohoslužbu pripravili cirkvi a pastori z rôznych denominácií v Chorvátsku. Jej cieľom je povzbudiť veriacich a poukázať, najmä v tejto oblasti Európy, na jedinečnosť a hodnotu evanjelia Ježiša Krista, nášho spoločného Pána a Spasiteľa.
Pre tých, ktorí nemali tú česť, D.A. Carson je v súčasnosti možno jedným z najväčších novozmluvných učencov v evanjelikálnych kruhoch; plodný autor a editor mnohých kníh, rečník na mnohých konferenciách a spolu s Timom Kellerom spoluzakladateľ organizácie The Gospel Coalition/Spoločenstvo evanjelia.

Poznámka redaktora: Podrobnejšie informácie k udalosti prinesieme v priebehu budúceho týždňa.

Spoločenstvo evanjelia

Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojím životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.