Kresťanský život

Odvrátená strana skupinky

V Listoch Hnevonosovi korešponduje starší démon (Svrabomil) s mladším démonom (Hnevonos), aby mu radil v umení zla a rafinovaného podvodu. Séria nadväzuje na C. S. Lewisove klasické dielo Rady skúseného diabla.

Môj drahý Hnevonos,

Priznávam, že som od teba neočakával veľký úspech, ale nudné návrhy z tvojho posledného listu šokovali aj mňa. Takmer si prinútil svojho človeka, aby opustil skupinku? Keby som nebol tvoj strýko, spravil by som z teba kancelársku krysu na riaditeľstve. Ak chceš predísť životu, v ktorom ľuďom prerušuješ wifi signál, kazíš tlačiarne a ovládaš autokorekciu v esemeskách, začni premýšľať ako démon a nie korisť.

Oni, nie my, predpokladajú, že všetky skupinky škodia nášmu zámeru, a preto ich určite nenávidíme. Zdá sa, že ti úplne uniklo, o čom sme sa rozprávali naposledy. Synovec, milujeme skupinku tvojho pacienta. Skupinka je jedno z najbezpečnejších miest na svete, kde sa môžu ukryť mŕtve duše a znečistiť živé.

Dobre ma počúvaj. Drž svojho človeka čo najďalej od čo najväčšieho počtu aktívnych plukov. Ale títo vojaci nedokážu pochodovať rovno ani si poriadne utiahnuť čižmy. Nieto ešte nabiť pušky alebo vystreliť z pištole. Väčšina z nich sú obyčajní strašiaci, ospalí muži a ženy, ktorí sa neradi duchovne namáhajú. Ich zbrane sú príliš ťažké, Božia výzbroj príliš ťažkopádna a na bojovom poli radšej trhajú púpavy. Hnevonos, ver tomu, že ich náboženská nevoľnosť nevznikla náhodou.

Konečne žneme úrodu, ktorú sme kedysi dávno zasiali. Nazývame ju atómová bomba. Je to myšlienka, vlastne veľká domnienka. Všetci, ktorí sa domnievajú, že sú kresťania, nimi aj naozaj sú. Vysvetlím ti to, aby sme predišli nedorozumeniu.

Pozri sa na našu milovanú Ashley. V skupinke je už štyri roky a desať rokov sa hlási k Nepriateľovi. Je to tak? Samozrejme, že nie. Je to večná klebetnica, vôbec neodpúšťa svojim rodičom a Nepriateľove slová v nej vyvolávajú nepríjemné pocity, ako keď ľudia šliapnu do niečoho mokrého len v ponožkách. Nevykazuje žiadne známky tej strašnej zmeny srdca, ktorú v nich robí Nepriateľ. Necíti k Nepriateľovi žiadnu skutočnú lásku, len zdvorilú toleranciu voči kresťanskému náboženstvu. Ale sedí tam, kresťanka pre všetkých, ktorí ju vidia každý týždeň. Prečo? Pretože sa za ňu považuje. Domnieva sa, že je kresťanka, a preto ňou je.

Synovec, hoci si vojaci nikdy nekontrolujú uniformy, pre istotu prijímame dodatočné opatrenia. Pozri sa na to dievča. Naučili sme ju zaužívané kresťanské heslá, naplnili jej smartfón (nejakou) „kresťanskou hudbou“, prinútili sme ju zaškrtnúť niekoľko duchovných políčok, potom sme ju presvedčili, že všetka disciplína je odporný dogmatizmus, a dokonca sme ju presvedčili, aby si nechala vytetovať na členok „milosť“ – v gréčtine. Nikdy nebolo ľahšie vydávať mŕtveho človeka za živého.

Ashley sa spolu s mnohými mužmi a ženami úspešne prepašovala za hranice kresťanstva. Stačila na to len hmlistá domnienka, hoci jej správanie dokazovalo presný opak. Väčšina ľudí v skupinke sa môže dostať až sem bez akejkoľvek konfrontácie od svojich spolubratov, ktorí nedostatok ovocia ospravedlňujú zaneprázdnenosťou, duchovnú nečinnosť „slobodou v Kristovi“ a nedostatočné pokánie len morálnou nešikovnosťou alebo pádom.

Už roky sledujeme, ako sa živí medzi nimi usmievajú na mŕtvoly, neschopní pripustiť, že jeden z nich leží na bojisku – nie preto, že je duchovne ospalý, ale duchovne mŕtvy. Vidíš, ako podopierajú drahú Ashley sentimentálnymi frázami? Netušia, že je naša. Takéto skupinky nás nikdy neomrzia. To, čo Nepriateľ získa v nedeľu ráno, mu my v stredu večer preberieme.

V tvojej skupinke sa (polo)pravidelná účasť dokonca stala potvrdením spasenia človeka. Na rozdiel od pohanov, ktorí by na takéto stretnutie nikdy neprišli, každý „kresťan“ dokazuje, že je skutočne spasený nie odporným postojom pokánia, viery a túžby po Nepriateľovi a jeho ľuďoch, ale tým, že sa snaží každý týždeň navštevovať skupinku. Pamätaj, že ide predsa o kresťanskú skupinku. Kto iný by obetoval večer počas týždňa, aby ťahal tri roztopašné deti cez celé mesto? Presvedč ich, že týždenné dochádzanie je naozaj to, čo ich Majster myslel tým, že človek berie na seba svoj kríž.

A teraz k tvojmu človeku. Drahý Hnevonos, sleduj, ako skupinka zasiahnutá touto zbraňou úspešne znečisťuje živých.

Po prvé, skupinka ho učí, aby svojho Majstra nebral príliš vážne. Hoci tvoj hlodavec počuje slabé ozveny Nepriateľových požiadaviek – „Kto ma nemiluje viac ako všetkých ostatných, nie je ma hoden“ alebo „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou“ – prizerá sa, ako jeho spolukresťania duchovne stagnujú a odmieta Nepriateľove štandardy, aby sa prispôsobil „veriacim.“ Každý deň jeho štít klesá nižšie k zemi.

Po druhé, pozri sa, ako sa učí spoliehať sa na Nepriateľove sľuby. Pridáva sa k ostatným, keď sa navzájom povzbudzujú, že im je bezpodmienečne odpustené (čo nie je), že len my sme vinní za akýkoľvek hriech (čo nie sme), a že Majster miluje každého, kto sa nazýva jeho – aj keď sa brodia v temnote. Tvoj žiak sa učí milovať „sľuby“ Biblie, pričom úplne ignoruje príkazy, ktoré Majster zanechal vo svojom poslednom poverení, aby ich vyučovali a dodržiavali. Čoskoro sa ukáže, že zasľúbenia nikdy neboli jeho a on bol vždy náš.

Hnevonos, ak by teraz niekto odhalil naše plány a zobral vážne jasné slová Majstra o znovuzrodení, ktoré je vstupnou bránou do jeho kráľovstva, pripomeň mu jeden z našich hlavných veršov – bez nejakých súvislostí – ktorý s radosťou opakujeme: „Nesúďte, aby ste neboli súdení.“ Zbabelci okamžite stíchnu a nikdy nevyzvú mŕtvych, aby „sa preskúmali, či sú vo viere“.

Tvoj človek ochladol v úsilí o zbožnosť a v poslednom čase poľavil v čítaní Nepriateľovej Knihy. Nedovoľ mu opustiť skupinku, aby ho nevtiahol iný pluk, kde sa radujú z Nepriateľa, pribúdajú nové duše a domnienku konfrontujú s „hovorením pravdy v láske“. Ak sa to stane, budeš sa zodpovedať priamo nášmu Majstrovi.

Tvoj sklamaný, ale netrpezlivý strýko,
Svrabomil

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: Desiring God

Greg Morse

píše pre desiringGod.org a je absolventom Bethlehem College & Seminary. S manželkou Abigail žijú v St. Paul so svojimi synmi a dcérou.