Atribúty Boha

Boh je duch

HANES, Pavel: Boh je duch

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Atribúty Boha.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB