Atribúty Boha

Boh je milosrdný a milostivý

HANES, Pavel: Božie milosrdenstvo a milosť

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Atribúty Boha.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB