Stará zmluva dnes

Izák – otcov syn

HANES, Pavel: Izák – otcov syn

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Stará zmluva dnes.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB