Stará zmluva dnes

Jozef: Boží štátnik

HANES, Pavel: Jozef – Boží štátnik

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Stará zmluva dnes.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB