Kristov kríž

Kríž a naše posvätenie

Nahrávka je súčasťou série Kristov kríž.

HANES, Pavel: Kríž a naše posvätenie

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB