Nezaradené

20. apríl

Potom Ježiš našiel tohto človeka v chráme a povedal mu: Pozri, ozdravel si! Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie! Uzdravený odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, kto ho uzdravil. Židia prenasledovali Ježiša aj za to, že to urobil v sobotu. Ale Ježiš im povedal: Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.

Ján 5:14-17

Identita toho, kto uzdravil muža, nezostane utajená. Najprv Ježiš vyjde z anonymity, keď vyhľadá muža v chráme a dá sa mu poznať. Potom uzdravený muž oznámi Židom, že je to Ježiš, kto ho uzdravil. Ježiš mu to nezakázal a ani samotný muž na tom asi nevidel nič zlé, keď prezradil totožnosť svojho dobrodinca. Netuší, že tým Ježišovi poriadne „priťaží“. K tomu všetkému, za čo Židia prenasledovali Ježiša, pribudol ďalší dôvod a síce, že rušil sobotu.

V ich očiach svätenie soboty predstavovalo najdôležitejší znak posvätenia a zároveň najväčšiu ochranu židovského národa pred vplyvom pohanstva. Preto tak žiarlivo strážili sobotu a prísne trestali jej narušenie. To, že pritom povýšili literu zákona nad ducha zákona, im uniklo. Uprostred „paragrafov“ sa im úplne stratil človek. Tak, ako v tomto prípade. Ich nezaujíma uzdravenie chorého, že je tu človek, ktorý bol zbavený dlhoročného bremena choroby. Ich zaujíma jediné, že sa to stalo v sobotu. A to je neprípustné, trestuhodné. Čo na to Ježiš?

Ježiš im povedal: Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem. Na čom pracuje Otec spolu so Synom? Na záchrane človeka! Aké potešujúce! To znamená, že Boh sa neobrátil chrbtom hriešnemu ľudstvu, ktoré sa obrátilo chrbtom Bohu. Boh nenechal hriešneho človeka napospas jeho osudu. Nie!

Otec pracuje na tom, aby nikto nezahynul. Preto poslal svojho Syna na svet. Keď Otec doteraz pracuje, to znamená, že  On má „prsty“ i v tom, čo sa odohralo v Betesde. Otec spolu so Synom! Preto bol muž uzdravený, preto nesie svoje lôžko, lebo je tu Otec, ktorému ide o jeho záchranu. Je tu Syn, ktorý ho prišiel zachrániť. A nielen jeho. Mňa i teba. A ešte mnohých ďalších.

Pane, ďakujeme, že spolu s Otcom pracuješ na našej spáse.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal