Kristov kríž

Kríž a posvätenie I

Nahrávka je súčasťou série Kristov kríž.


HANES, Pavel: Kríž a posvätenie

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB