Atribúty Boha

Nesmiernosť Boha

HANES, Pavel: Nesmiernosť Boha

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Atribúty Boha.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB