Kristov kríž

Ukrižovaný svet

Nahrávka je súčasťou série Kristov kríž.


HANES, Pavel: Ukrižovaný svet

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB