Žalmy

Výklad hebrejskej poézie

Prednáška odznela na seminári počas konferencie Máme čo zvestovať 2015 venovanej Žalmom. Ostatné prednášky a výklady z konferencie si môžete vypočuť na tomto odkaze.


HANES, Pavel: Ako vykladať hebrejskú poéziu

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB